Tarafsız nedir, Tarafsız ne demek

Tarafsız; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Yansız

Tarafsız hakkında bilgiler

Tarafsızlık, genel anlamıyla taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir zaman ve mekanda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama halidir. Gündelik dilde, kararsızlık, çekimserlik, eylemsizlik, tepkisizlik gibi kelimelerin yerine de kullanılmaktadır.

Tarafsızlık bir anlamda gerçeği yansıtmayı, zıt görüşlere bir arada yer vermeyi ve nesnel olmayı içerebilir. Tarafsızlık bazı görüşlere göre mutlak anlamda mümkün değildir. Zira görüş belirtmemek yaşanan gerçekliğe rıza göstermek ve dolaylı olarak taraf tutmak anlamına gelir.

Tarafsız ile ilgili Cümleler

 • Aklında ne olduğunu her zaman söylemek zorunda değilsin; bazen ortama göre davranma tarafsızlığı bastırır.
 • Tarafsız olabilirim.
 • Ali tarafsız, değil mi?
 • Tarafsız kalmaya çabaladıklarını söylediler.
 • Sen tarafsız mısın?
 • Tarafsız bir eser, korkak bir adamın eseridir.
 • Tom'un tarafsız olduğunu düşünüyor musun?
 • Tarafsızlık bile taraflıdır.
 • Ali tarafsız olmaya çalıştı.
 • Ali tarafsız değil.
 • Tarafsız kalmaya çalış.
 • Tarafsız ol.
 • Sen tarafsız olmuyorsun.
 • Tarafsız olmak zorundayım.

Tarafsız kısaca anlamı, tanımı:

Yansız : Birinden yana olmayan veya bir düşünceye, bir isteğe katılmayan, onu desteklemeyen, yan tutmayan, tarafsız, bitaraf, nötr. Turnusol gibi bir ayıraç karşısında, asit ve alkali tepkisi göstermeyen, nötr. Elektriğe karşı hiçbir tepkisi olmayan, nötr.

 

Tarafsız bölge : Savaşta iki taraf yetkilileri veya kumandanları tarafından verilen kararla oluşturulan askerden arınmış bölge.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Tarafsızlaştırma : Tarafsızlaştırmak işi, nötralizasyon.

Tarafsızlaştırmak : Tarafsız duruma getirmek.

Tarafsızlık : Yansızlık.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Tutma : Tutmak işi. Yanaşma. Destekleme. Bazı takım oyunlarında ayakla veya vücutla karşı takım oyuncusunun hareketine engel olma, markaj.

Zaman : Olayların oluş ve akış sırasını belirleyen, düzenli ve dönemli gök olaylarını birim olarak kullanan sanal bir kavram. Dönem, devir. Yer kabuğunun geçirdiği gelişimde belirlenen ve fosillere göre dörde ayrılan geniş evrelerden her biri. Çağ, mevsim. Bu sürenin belirli bir parçası, vakit. Belirlenmiş olan an. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler, vakit. Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte olduğu süre, vakit. Fiillerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, geniş zaman kavramı.

 

Tutum : Tutulan yol, tavır. Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi.

Düşüncel : Yalnız düşünce ile kavranabilen. Gerçekte olmayıp yalnızca düşüncede, tasarım içinde var olan.

Tercih : Yeğleme.

Yapma : Yapmak işi. Yapay. Yapmacık, sahici karşıtı.

Tarafsız açınık : Söylenişi kesin olmayıp bazen şu ve bazen bu şekilde okunan açınık. Kesin söylenişli olanlara ÖZ AÇINIK ( Voylelle franche ) denir.

Tarafsızca : Tarafsız bir biçimde.

Diğer dillerde Tarafsız anlamı nedir?

İngilizce'de Tarafsız ne demek? : adj. neutral, impartial, objective, fair-minded, even handed, non partisan, non party, free from bias, candid, clinical, colorless, uncommitted, detached, disinterested, dispassionate, equitable, judicial, noncommittal, unbiased, unbiassed, uncolored

n. crossbench

Fransızca'da Tarafsız : neutre, impartial/e, objectif/ive

Almanca'da Tarafsız : adj. neutral, parteilos, sachlich, unbefangen, unparteiisch, unparteilich, unvoreingenommen

Rusça'da Tarafsız : adj. нейтральный, беспристрастный