Tarafsızlaştırma nedir, Tarafsızlaştırma ne demek

  • Tarafsızlaştırmak işi, nötralizasyon

Tarafsızlaştırma anlamı, kısaca tanımı:

Tarafsız : Yansız.

Taraf : Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Tarafsızlaştırmak : Tarafsız duruma getirmek.

Nötr : Etkisiz. Tarafsız, yansız. Yansız.

Diğer dillerde Tarafsızlaştırma anlamı nedir?

Rusça'da Tarafsızlaştırma : n. нейтрализация (F)