Tasarımlamak nedir, Tasarımlamak ne demek

  • Bir şeyin biçimini zihinde canlandırmak

Tasarımlamak kısaca anlamı, tanımı:

Tasarımlama : Tasarımlamak işi.

Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.

Tasarı : Olması veya yapılması istenen bir şeyin zihinde aldığı biçim. Hukuki bir işlemin, o işlemi yapmakla yetkili kurul veya organ önüne getirildiği andaki durumu, üstünde görüşme ve oylama yapılabilir durumdaki metin, layiha.

Tasar : Bir iş, bir düşünce sırasını, düzeyini gösteren resim, yazı, plan.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil.

Zihin : Anlayış, kavrayış. Bilinç, dimağ. Bellek, an. Canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü.

 

Canlandırmak : Bir karakteri oynamak, ona kişilik vermek. Canlanmasını sağlamak, canlanmasına yol açmak. Canlılık, tazelik, dirilik getirmek. Yaşama döndürmek. Yoğunluk, etkinlik kazandırmak. Yaşatmak, birinin kılığına girmek.

Bir : Sayıların ilki. Beraber. Bu sayı kadar olan. Sadece. Eş, aynı, bir boyda. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Aynı, benzer. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Ancak, yalnız.

Diğer dillerde Tasarımlamak anlamı nedir?

İngilizce'de Tasarımlamak ne demek? : to imagine, to picture to oneself tasavvur etmek