Teşehhüt miktarı nedir, Teşehhüt miktarı ne demek

Teşehhüt miktarı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de mecaz, zarf olarak kullanılır.

  • Çok kısa bir süre

Teşehhüt miktarı kısaca anlamı, tanımı:

Miktar : Ölçü. Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik.

Çok : Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı. Aşırı bir biçimde.

Kısa : Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı. Kısa olan şey. Az süren, uzun olmayan. Ayrıntısı çok olmayan. Kısaca, kısaltarak.

Bir : Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Tek. Beraber. Bir kez. Sadece. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.

Süre : Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri.