Teşri kuvveti nedir, Teşri kuvveti ne demek

Teşri kuvveti; bir hukuk terimidir.

  • Yasama gücü

Teşri kuvveti kısaca anlamı, tanımı:

Kuvvet : Bir ülkenin silahlı gücü. Güç. Şiddet, zor, cebir. Dayanıklı olma durumu. Yetke, erk, nüfuz. Fiziksel güç, takat. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik.

Kuvve : Düşünce, niyet. Yeti. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.

Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

Yasama gücü : Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, yasama yetkisi, yasama kuvveti, teşrii kuvvet, teşri kuvveti.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.