Teşrii kuvvet nedir, Teşrii kuvvet ne demek

Teşrii kuvvet; bir hukuk terimidir.

  • Yasama gücü

Teşrii kuvvet tanımı, anlamı:

Teşrii : Yasamalı.

Kuvvet : Durgunluğu harekete veya hareketi durgun bir duruma çeviren etken, direnci kıran veya direnç doğuran özellik. Bir niceliğin kendisi ile çarpılarak yükseltildiği derecelerden her biri: 2x2x2=23 denkleminde, 3 sayısı 2'nin kuvvetini gösterir. Dayanıklı olma durumu. Yetke, erk, nüfuz. Bir ülkenin silahlı gücü. Şiddet, zor, cebir. Fiziksel güç, takat. Güç.

Kuvve : Yeti. Düşünce, niyet. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin durumu veya gücü.

Yasama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

Yasama gücü : Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasa yapma, değiştirme ve kaldırma yetkisi, yasama hakkı, yasama yetkisi, yasama kuvveti, teşrii kuvvet, teşri kuvveti.

Gücü : Bez tezgâhında ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.