Tebligat nedir, Tebligat ne demek

Tebligat; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bildirim

Yerel Türkçe anlamı:

Tatbikat

Tebligat hakkında bilgiler

Tebliğ terimi, sözcük anlamıyla “duyurma, bildirme, haber verme” anlamına gelir. Terim dinî, felsefî ve spiritüalist literatürlerde az çok farklı anlamlarda kullanılmıştır.

"Be-leğa" fiilinden gelen bu terim, Peygamberler’in vazifeleriyle ilgili olarak, aldıklarını aktarma, bildirme, haber verme anlamında kullanılır. Çoğulu tebligattır, “bildirilenler” anlamında kullanılır. Peygamberler’in vazifesi yalnızca bildirmektir; kabul konusunda zorlamazlar; yani bildirdiklerini insanların kabul edip etmemeleri ve sonuçlar Allah’a bırakılır.

Deneysel ruhçulukta tebliğ terimi yalnızca, “aşkın (müteal) irtibat”la alınmış çok değerli bilgiler içeren mesajları ifade etmek üzere kullanılır. Ruhçulara göre, tekamül düzeyi çok yüksek varlıklardan,” ruhsal plan”lardan alınmamış, teşevvüşteki bedensiz varlıklardan alınmış bilgilere, felsefî-fikrî bir havaya bürünmüş olsalar da veya içinde gelecek hakkında sonradan doğrulanan kehanetler bulunsa da, tebliğ denilemez.

Tebligat anlamı, tanımı:

Tebligatta bulunmak : Bildirim yayımlamak, bildirimden haberdar etmek, bildirim göndermek.

 

Bildirim : Bu açıklamanın yapıldığı kâğıt, ihbarname. Yazılı olarak yapılmış olan açıklama, tebligat. Bildirme işi.

Terim : Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri.

Sözcük : Kelime.

Bildirme : Bildirmek işi, beyan, tebliğ.

Haber : Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık. İletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi. Bilgi. Yüklem.

Verme : Vermek işi.

Felsefi : Felsefe ile ilgili, felsefeye ilişkin.

Diğer dillerde Tebligat anlamı nedir?

İngilizce'de Tebligat ne demek? : declarations, communications

Fransızca'da Tebligat : notification [la], signification [la]

Almanca'da Tebligat : die Bekanntmachung, die Anzeige