Tedirginlik nedir, Tedirginlik ne demek

  • Tedirgin olma durumu.
  • Gök cisimlerinin, genel çekim yasasına uygun olarak birbirini çekmesi sebebiyle herhangi bir gezegenin hareketinde görülen karışıklık, sarsım

"Tedirginlik" ile ilgili cümleler

  • "Tedirginlik içinde beklemeyi sürdürüyorum." - A. Ümit

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Dizgeyi, niteliğini değiştirmeden biraz etkileme işlemi.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Üçüncü bir cismin ya da cisimlerin çekim etkisiyle yörünge deviminin bozulma hali.

Bilimsel terim anlamı:

Fiziksel ve ruhsal yönden rahat olamama durumu.

Amaçsız ve sürekli olarak dönüp dolaşma durumu.

fizik, kimya: Dizgeleri, niteliklerini değiştirmeden biraz etkileme sonucu oluşan durum.

gökbilim: Üçüncü bir cismin ya da cisimlerin çekim etkisiyle yörünge deviniminin bozulması.

İngilizce'de Tedirginlik ne demek? Tedirginlik ingilizcesi nedir?:

perturbation, restlessness

Osmanlıca Tedirginlik ne demek? Tedirginlik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

irticâf

Tedirginlik anlamı, tanımı:

Tedirgin : Rahatı, huzuru kaçmış, bizar.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

 

Cisim : Gövde, beden, vücut. Doğada element, bileşik veya bunların karışımları hâlinde bulunan, kütlesi ve ağırlığı olan, duyularla algılanabilen şey.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Çekim : Alıcının sürekli olarak çalıştırılmasıyla elde edilen film parçası, plan. Çekme işi. Herhangi bir cismin, başka bir cismi kendine doğru çekme gücü, cazibe, traksiyon. Fiillerin çeşitli zaman, kişi ve kiplere, adların da ad durumlarına göre uğradığı biçimleri, tasrif.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Çekme : Çekmece. Çekilerek giyilen veya kullanılan. Yüksekteki ince dalları çekip kesmeye yarar, ay biçiminde, uzun saplı, ağzı tırtıklı bıçak. Parmak veya mızrapla çalınan çalgı. Düzgün biçimli. İş yaparken giyilen bir şalvar türü. Vücut bölümlerinin bükücü kas gücü ile bir direnci kendisine yaklaştırması. Çekmek işi. Ağacın yapısındaki nem oranının azalması sonucu boyutlarının küçülmesi.

Gezegen : Güneş çevresinde dolanan, ondan aldıkları ışığı yansıtan gök cisimlerinin ortak adı, seyyare, planet.

Olma : Olmak işi.

Diğer dillerde Tedirginlik anlamı nedir?

İngilizce'de Tedirginlik ne demek? : n. uneasiness, perturbation, doubtfulness

Fransızca'da Tedirginlik : inquiétude [la], dérangement [le], incommodité [la], malaise [la], perturbation [la], scrupule [le], tracas [le]

Almanca'da Tedirginlik : n. Friedlosigkeit

Rusça'da Tedirginlik : n. беспокойство (N), пертурбация (F)