Tekirdağlılık nedir, Tekirdağlılık ne demek

Tekirdağlılık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel isim olarak kullanılır.

  • Tekirdağlı olma durumu

Tekirdağlılık kısaca anlamı, tanımı

Teki : Gibi : Sel teki aharam. [Bakınız: tek]

Tekirdağlı : Tekirdağ ilinden olan kimse.

Tekir : Barbunyaya (I) benzeyen bir balık (Mugil surmulletus). Postu siyah çubuklarla ve beneklerle süslü, kül renginde veya boz olan (kedi).

Tekirdağ : Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Olma : Olmak işi.

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.).

Diğer dillerde Tekir kayası anlamı nedir?

İngilizce'de Tekir kayası ne demek ? : goby