Teklif nedir, Teklif ne demek

Teklif; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Teklif" ile ilgili cümle

 • "Böyle bir teklifi kabul edeceğini sanmıyorum." - A. Ümit

Teklif anlamı, tanımı:

Teklif etmek : Evlenme, arkadaşlık isteğinde bulunmak. önermek, öneride bulunmak. öne sürmek.

Teklif tekellüf : Samimi olmama, resmî olma durumu, teklifli olma.

Değişiklik teklifi : Değişiklik önergesi.

Kanun teklifi : Yasa teklifi.

Tadil teklifi : Değiştirge.

Yasa teklifi : Meclis üyelerinin meclise sunmak üzere hazırladıkları kanun örneği, yasa önerisi, kanun teklifi.

Tekli : Tek yataklı otel odası. Bir sanatçının tek eserinin veya o eserin değişik yorumlarının kaydedildiği kaset, plak vb.

Teklifli : Kendisiyle samimi, içli dışlı olunmayan, resmî.

Teklifsiz : Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı bir biçimde. Samimi, içli dışlı, sıkı fıkı.

Teklifsiz konuşma : Senli benli, samimi, resmî olmadan konuşma ve davranma.

Teklifsizce : Teklifsiz bir biçimde, içten olarak.

Teklifsizlik : Teklifsizce davranış. Teklifsiz olma durumu.

Yapma : Yapay. Yapmak işi. Yapmacık, sahici karşıtı.

İsteme : İstemek işi.

İncelenmek : İnceleme işi yapılmak.

Kabul : Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma. Akseptans. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir yere alınma.

 

Edilmek : Etme işine konu olmak, yapılmak.

Sunma : Sunmak işi.

Önerme : Bir savı öne süren veya bir durumu dile getiren cümle, belli bir yorumda belli bir doğruluk değeri kazanan düzgün deyim, kaziye. Kabul edilmesi için öne sürülen düşünce, teklif. Önermek işi.

Teklif eğrileri : Uluslararası iktisat kuramında bir ülkenin her bir birim dışalım malı için diğer ülkeye önerdiği dışsatım malı miktarlarını gösteren noktaların geometrik yeri.

Teklif eğrileri diyagramı : Uluslararası fiyatı belirlemek için kullanılan ve iki ülkenin teklif eğrilerinin yeraldığı diyagram.

Teklif mektubu : Bir işin yüklenici tarafından yerine getirilme koşullarını içeren belgelerin bütünü.

Teklif verme : Açık arttırma veya eksiltme ile yapılan ihalelerde kişilerin yaptıkları her bir yeni teklif.

Teklif ile ilgili Cümleler

 • Ali onun teklifini düşünmek için bize zaman veriyor.
 • Dan'a sadece başka yerde bir iş teklif edildi.
 • Teklif için teşekkürler.
 • Ali yardım teklif etti.
 • Ali bu teklifi geri çevirdi.
 • Teklif bu.
 • O iş teklifini neden geri çevirdin?
 • Ali onu yapmamıza yardımcı olmayı teklif etti.
 • Teklif geçti.
 • teklif ettiğin şey tamamen deli saçması!
 • Teklif geçen hafta ele alındı.
 • Teklif ettiğin nedir?
 • Teklif ettiğine alternatif yok mudur?
 • Ali muhtemelen teklifinizi kabul etmeyecek.
 

Diğer dillerde Teklif anlamı nedir?

İngilizce'de Teklif ne demek? : n. proposal, offer, bid, tender, motion, offering, overture, proffer, proposition, resolution, suggestion

Fransızca'da Teklif : proposition [la], offre [la], suggestion [la]

Almanca'da Teklif : n. Anerbieten, Anerbietung, Angebot, Antrag, Offerte, Tender

Rusça'da Teklif : n. предложение (N), рекомендация (F), церемония (F)