Teknoloji nedir, Teknoloji ne demek

Teknoloji; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi, uygulayım bilimi
 • İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü.

"Teknoloji" ile ilgili cümleler

 • "Aslına yönelerek meseleyi kavramaya çalıştığımızda insan ve teknoloji arasındaki ilişki son çağların bir olayı değildir." - İ. Özel

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Bir endüstri dalıyla ilgili yapım yöntemlerinin, yollarının ve araçlarının inclenmesinden oluşan bilgi dalı.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan araç ve yöntemlere ilişkin bilgi bütünü.

İngilizce'de Teknoloji ne demek? Teknoloji ingilizcesi nedir?:

technology

Teknoloji anlamı, tanımı:

İleri teknoloji : Yüksek teknoloji.

Yüksek teknoloji : Yüksek düzeyde uygulanan teknoloji, ileri teknoloji.

Bilişim teknolojisi : Bilişimde kullanılan bütün araç ve gereçlerin oluşturduğu sistem.

Bilgi teknolojileri : Bilginin toplanmasını, işlenmesini ve saklanmasını, herhangi bir yere iletilmesini, herhangi bir yerden bu bilgiye erişilmesini, elektronik vb. yollarla sağlayan teknolojiler bütünü.

 

Teknolojik : Teknoloji ile ilgili.

Sanayi : Ham maddeleri işlemek, enerji kaynaklarını yaratmak için kullanılan yöntemlerin ve araçların bütünü, işleyim, uran, endüstri.

Yöntem : Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.

Araç : Taşıt. Bir iş yapmakta veya sonuçlandırmakta gücünden yararlanılan nesne. Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri. Kişiler veya nesneler arasında bağlantı sağlayan şey, vasıta.

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Alet : Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri. Maşa. Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne.

Kullanım : Kullanma, yararlanma, tasarruf.

Biçim : Herhangi bir şeyin benzeri. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Tarz. Biçme işi. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form.

Teknik : Bu uygulamaya dayanan, bu uygulamaya ilişkin. Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi. Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. Yol, beceri, yöntem.

Teknoloji açığı önsavı : Dünyadaki bütün tüketicilerin tercihlerindeki benzerlik varsayımı altında, bir malı ilk olarak üreten ülkenin o malın ilk ve tek dışsatımcısı olacağını ileri süren ve ülkeler arasındaki ticaretin nedenini teknoloji farklılığı ile açıklayan ve Posner tarafından ortaya atılan önsav. krş. ürün dönemleri kuramı

 

Teknoloji aktarımı : Bir malın üretim sürecinde kullanılan teknolojinin bu malın ilk üreticisi tarafından belli bir bedel karşılığında başka bir firma veya ülkeye aktarımı.

Teknoloji dizgeleri : Köklü yeniliklerin birbirlerini tamamlar biçimde aynı teknoloji yolunda birleşmeleri sonucu ortaya çıkan ve aynı anda birkaç kesimi birden etkileyen veya yeni kesimlerin oluşmasına yol açan geniş kapsamlı teknolojik gelişmeler.

Teknoloji paketi : Teknoloji üreten firmalar tarafından teknoloji aktarımı yapan firma veya ülkeye sunulan ve ilgili mal üretiminin bütün üretim aşamalarını kapsayan teknik bilgiler bütünü.

Teknoloji uyarlaması : Üretici ve tüketicilerin belirli gereksinimlerini karşılamak, bölgesel zevk ve tercihlere ya da hammadde veya üretim faktörlerinin göreli bolluğuna bağlı olarak elde edilebilecek rekabet gücünden yararlanmak amacıyla varolan teknolojinin değiştirilerek üretim sürecinde kullanılması.

Teknoloji yolu : Özellikle geliştirici yeniliklerin bu konuda uzmanlaşmış firmalar tarafından birbirini tamamlar biçimde ortaya çıkardıkları teknolojik evrim sürecinin gelişim yönü.

Teknolojik bağımlılık : Bir ülkenin üretim sürecinde kullandığı teknolojileri kendisi üretemeyip, sürekli dışalım yoluyla sağlaması durumu.

Teknolojik devrim : Üretim biçimini, işgücü piyasasının dinamiklerini, iktisadi coğrafyayı değiştiren, hukuk, eğitim, yönetim gibi kurumları etkileyen ve ortak dinamikleri olan teknolojik dizgeler bütünü. krş. tekno-iktisadi paradigma

Teknolojik eğitim : Kuramsal yönden gelişme yerine ilkelerin uygulanışına önem veren eğitim.

Teknolojik gelişme : Yeni bir malın üretilmesini sağlayan her türlü buluş ve ürün yenilik ile mevcut bir malın üretiminde kullanılan faktörlerin verimliliğindeki artış sonucu daha düşük maliyetle üretilmesini sağlayan süreç yenilik veya yöntem.

Teknoloji ile ilgili Cümleler

 • İsrail, dünyadaki en önemli yüksek teknoloji merkezlerinden biri haline gelmiştir.
 • Sadece teknolojiden nefret etmiyor musun?
 • Teknoloji hızla değişir demek bilinen gerçeği dile getirmektir.
 • Teknoloji insanlığa hizmet etmedikçe kendi içinde anlamsızdır.
 • Bu çok gelişmiş bir teknoloji değil.
 • Modern teknoloji bize çok şey verir.
 • Bazı insanlar daha alt düzey teknolojinin kullanıldığı bir toplumda yaşamayı hayal ederler. At arabası da teknoloji ürünüdür.
 • Teknoloji sürekli bir şekilde ilerliyor.
 • Teknoloji sorunların çoğunu çözdü.
 • Teknolojideki gelişmeler onların başarmasına yardım etti.
 • Teknoloji yardım edebilir.
 • Bu dili tek başıma teknolojiden yararlanarak öğrendim.
 • Mısır piramitlerinin yapımında kullanılan teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim.
 • Teknoloji çağında yaşıyoruz.

Diğer dillerde Teknoloji anlamı nedir?

İngilizce'de Teknoloji ne demek? : n. technology, technic

Fransızca'da Teknoloji : technologie [la]

Almanca'da Teknoloji : n. Technologie

Rusça'da Teknoloji : n. технология (F)