Telkin nedir, Telkin ne demek

Telkin; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir duyguyu, bir düşünceyi aşılama.
  • Bilinç dışı bir sürecin aracılığıyla, kişinin ruhsal veya fizyolojik alanıyla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilmesi.
  • Talkın

"Telkin" ile ilgili cümle

  • "Bu telkin günlerce, haftalarca devam etti." - A. H. Müftüoğlu
  • "İçinden gelen gizli bir telkin altında hareket ediyordu." - P. Safa

Telkin anlamı, kısaca tanımı:

Telkin etmek : Aşılamak.

İtimat telkin etmek : Güven vermek.

Duygu : Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim. Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği. Önsezi. Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik. Duyularla algılama, his.

Düşünce : Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea. Dış dünyanın insan zihnine yansıması. Tasa, kaygı, sıkıntı. Niyet, tasarı. İlke, yönetici sav.

Aşılama : Bitkilerin aşı yoluyla üretilmesi, ilkah. Aşılanmış (ağaç). Aşılamak işi, telkih. Yeni aşılanmış ağaç. Bu yolla elde edilmiş. Soğuğa sıcak, sıcağa soğuk su katma.

Talkın : Ölü gömüldükten sonra mezar başında imamın söylediği dinî sözler, telkin.

 

Bilinç : Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur. İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. Temel bilgi, temel görüş.

Aracı : Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. Ara bulucu.

Kişi : Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Eş, koca. Erkek.

Bir : Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Ancak, yalnız. Tek. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Bu sayı kadar olan. Sadece. Beraber. Sayıların ilki. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bir kez. Eş, aynı, bir boyda. Aynı, benzer.

Telkin ile ilgili Cümleler

  • Öğrencilerimi daha çok çalışmaları için telkin ettim.
  • Sanırım, Mustafa güven telkin etmiyor.
  • Ali kesinlikle benim bir doktor olmam için telkin etmedi.
  • Jale onunla tanışan herkese huşu telkin eden bir kadın.

Diğer dillerde Telkin anlamı nedir?

İngilizce'de Telkin ne demek? : n. suggestion, inspiration, inculcation, infusion, prompting

Fransızca'da Telkin : suggestion [la], insinuation [la]

Almanca'da Telkin : n. Gedankenübertragung

Rusça'da Telkin : n. внушение (N), поучение (N)