Telsiz telgraf nedir, Telsiz telgraf ne demek

Fransızca'da Telsiz telgraf ne demek?:

radiotélégraphie

Telsiz telgraf tanımı, anlamı:

Telsiz : Türlerine göre belirli bir kapsama alanı içinde belirli kişilerin iletişimini sağlayan, elektromanyetik dalgalar yardımıyla çalışan araç. Teli olmayan.

Telsi : Çok ince telciklerden oluşan.

Telgraf : Bu düzenle gönderilen haberin yazılı olduğu kâğıt. İki merkez arasında, kararlaştırılmış işaretlerin yardımıyla yazılı haberlerin veya belgelerin iletimini sağlayan bir telekomünikasyon düzeni.

Elektromanyetik : Elektromanyetizması bulunan veya bununla ilgisi olan.

Dalga : Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket. Dalgınlık. Bir yüzeydeki kıvrım. Arka arkaya gelen kriz vb. olayların her biri. Geçici aşk ilişkisi. Titreşimin bir ortam içinde yayılma hareketi. Saçların kıvrım genişliği. Esrar, eroin vb. uyuşturucu maddelerin verdiği keyif durumu. Sıcak, soğuk, moda için belli bir süre etkili olan dönem. Geçici sevgili. Gizli iş, dalavere.

Yardım : Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri. Bağış, iane. Etki. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet.

 

Çalış : Çalma işi.

Düzen : Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bez dokuma tezgâhı. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

Radyotelgraf : Telsiz telgraf.

Diğer dillerde Telsiz telgraf anlamı nedir?

İngilizce'de Telsiz telgraf ne demek? : n. wireless telegraphy, radiotelegram, radiotelegraphy, wireless, radiogram, aerogram

Fransızca'da Telsiz telgraf : radiotélégraphie [la]

Almanca'da Telsiz telgraf : n. Funktelegraf

Rusça'da Telsiz telgraf : n. радиотелеграф (M)