Temel nedir, Temel ne demek

Temel; kökeni rumca dilinden gelmektedir.

 • Bir yapının toprak altında kalan ve yapıya dayanak olan duvar, taban vb. bölümlerinin tümü
 • Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler.
 • Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur.
 • En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz.

"Temel" ile ilgili cümle

 • "Evin temelleri sökülüyor gibi sarsılıyor." - H. E. Adıvar
 • "Devletin temel kanununun adı Anayasa'dır." - B. Felek
 • "Temelde sıradan bir Fransız vodviline dayanırdı oynadıkları oyun." - N. Cumalı

Yerel Türkçe anlamı:

1.Duvar görünüşü verecek denli sık böğürtlenlik. 2.Bağ, bahçe çevresine çekilen çit : Güllüğün etrafını temelle ördüm. 3.Dikenli yer.

Taş parçası.

Ocağın arkasına konan iri odun.

Bir çeşit tura oyunu.

Ağaç dikerek yapılan, köklü çit.

Temel, esas

Felsefi anlamı:

(Genel anlamda) Bir şeyin üzerinde temellendiği, kurulduğu şey (bir evin temeli, bir kurumun temeli ve benzeri).

Bütün bir bilgiler bağlamının kendisinden çıkarılabildiği en genel ve en yalın önerme; en genel önermelerden ve en genel düşüncelerden kurulmuş bir dizge. (Ör. Tümevarımın temeli, kendisinden biçimsel olarak olaylardan yasalara geçme hakkının çıkarılabileceği bir ilkedir.)

Tinsel nitelikte bir şeyin varsaydığı ve kendisine dayandığı ilke. (Ma tematiğin temeli, hukukun temeli, eğitimin temeli, ahlakın temeli ve benzeri Ahlakın temeli, bir ahlak öğretisinde, ahlaksal doğruların kendisinden çıkarıldığı ilkedir; (ör. Epikuros'un ahlak felsefesinde bu ilke haz'dır).

 

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Mimarlık) Toprak altında kalan, üzerine yapının anaduvarları çıkılan taş döşek.

Gitar terimi olarak anlamı:

Bir nota için kaynak alınabilecek en pes perdeli ses.

Temel isminin anlamı, Temel ne demek:

Erkek ismi olarak; Bir şeyin gelişimi için ilk ögeler. En önemli, belli başlı, ana, esas. Dayanıklı. Bir yapının sağlam dayanak buluncaya kadar toprak içinde aşağıya doğru uzatılan dip duvarları.

Bilimsel terim anlamı:

temel (fizyolojik mânada)

İngilizce'de Temel ne demek? Temel ingilizcesi nedir?:

basic, base, basal, foundation, fundamental

Almanca'da Temel ne demek?:

fundament, sockel

Fransızca'da Temel ne demek?:

principe, base, basique

Osmanlıca Temel ne demek? Temel Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

esasî, temel

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Muğla ili, Seki nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

Temel hakkında bilgiler

Temel, Karadenizlilerin kişileştirilmiş formu olup daha çok mizahi anlamıyla ve fıkra kahramanı olarak kullanılmaktadır. Günümüz fıkralarında kulanılan Temel karakterinin atasının Karagöz oyunundaki Laz olduğu iddia edilmektedir. Temel, Karadenizlinin keskin pratik zekası, hiperaktif karakteri, safça samimiyeti, olayları alışılmadık bakış açısıyla yorumlaması kendine özgü mizah anlayışına sahip fıkraların esin kaynağı olmuştur . Osmanlı döneminde yaratılan diğer mizah kahramanları unutulurken Laz etnisitesini temsil eden Temel'in modern Türk folkloru içerisidne yaşaması Karadenizlilerin orta sınıf kentli elitle ve metropollere göçen diğer etnisitelerle kültürel çatışma sonucu güçlendiğine dikkat çekilmiştir . Özhan Öztürk, Laz veya Karadeniz fıkraları da denilen fıkraların 3 bölümden oluşan bir kalıptan oluştuğunu bu kalıba uymayan fıkraların kahramanlarının Temel, Fadime, Dursun, İdris, Yunus vs. gibi isimler yakıştırılarak anlatılsa bile başka kültürlerden uyarlanıp Türkçeye çevrilen aptal fıkraları olduğunu iddia etmiştir. Öztürk'e göre Temel fıkraları günümüzde orijinal kaynağından uzaklaşmış olup kent kültürü tarafından yaratılan mizah endüstrisinin kapsamına girmiştir.

 

Temel ile ilgili Cümleler

 • Temel olarak planını seviyorum.
 • Temel Japon diyeti ağırlıklı olarak pirinç ve balıktan oluşur.
 • Aile toplumun temel birimidir.
 • Aile toplumun temel taşıdır.
 • İtfaiye aracı gelmeden önce ev temele kadar yandı.
 • Temel etiketleri sırayla öğrenelim.
 • Temel olarak, fikrine katılıyorum.
 • Gizem merak yaratır ve merak, insanın anlama isteğinin temelidir.
 • Temelde başarım senin yardımınla oldu.
 • Sorunun kendisi temel olarak yanlıştır.
 • Hiçbir bilimsel temeli olmamasına rağmen, Astroloji çok popülerdir ve pek çok insan ona inanıyor gibi görünüyor.
 • Temelde ben dürüst bir insanım.
 • Temel ögelerle başlayalım.
 • Bilgi toplamak, gezinin temellerinden biridir.

Temel anlamı, tanımı:

Bölüm : Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon.

Temel atmak : Herhangi bir işe başlamak, girişmek, bir şeyin gelişmesinin, büyümesinin başlangıcını oluşturmak. bir yapının temellerini yapmaya başlamak.

Temel kakmak : Bulunduğu yerden kolay kolay ayrılacak gibi olmamak.

Temel tutmak : Temelin kazılacağı zemin sağlam olmak. sürüp gidecek bir duruma gelmek, kökleşmek, yerleşmek.

Temel bilimler : Değişik bilim alanlarının fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel bilgilerini içeren bilim dalları.

Temel cümle : Birleşik veya girişik cümlelerde, yan cümle, ara cümle ve iç cümlelerin bağlı olduğu asıl yargıyı belirten cümle, temel tümce.

Temel çivisi : Yapı işlerinde kullanılan büyük çivi.

Temel direği : Binalarda yerin altında bulunan büyük, kalın direk.

Temel direk : Bir şeyin dayandığı, güç aldığı en önemli öge, nesne veya kişi.

Temel duruş : Bir jimnastik alıştırmasına başlamak için vücudun dayanak yüzeyine göre aldığı, değişen ilk durum.

Temel duvarı : Temeli oluşturan duvarlar.

Temel eğitim : İlköğretimi kapsayan eğitim sistemi.

Temel haklar : Kişiye bağlı dokunulmaz, devredilmez hak ve özgürlükler.

Temel harf : Kanunla kabul edilmiş yeni Türk alfabesindeki harflerin tamamı.

Temel kazısı : Temel atmak için yapılmış olan kazı işleri.

Temel öğretim : Temel eğitimin uygulanması.

Temel önerme : Değişik önermelerin özünü oluşturan önerme.

Temel sayılar : Asıl sayılar.

Temel taşı : Bir şeye temel olan öge veya kişi, dayanak, esas, ana direk. Bir yapının temeline konan taş.

Temel tümce : Temel cümle.

Temellendirme : Temellendirmek işi.

Temellendirmek : Süreklilik ve kalıcılık kazandırmak. Temel tutmasını sağlamak, yerleştirmek.

Temellenme : Temellenmek işi.

Temellenmek : Temel tutmak.

Temelleşme : Temelleşmek işi.

Temelleşmek : Sürekli ve kalıcı bir duruma girmek. Temel tutmak, yerleşmek.

Temelleştirme : Temelleştirmek işi.

Temelleştirmek : Süreklilik kazandırmak, kalıcı bir duruma getirmek, temelli olmasını sağlamak. Temel tutmasını, yerleşmesini sağlamak.

Temelli : Büsbütün, tamamen. (te'melli) Sürekli olarak. Herhangi bir nitelikte temeli olan. Geçici olmayan, sürekli, kalıcı, devamlı, daimî.

Temelli senatör : Belli bir süreye bağlı olmadan atanmış senatör.

Temellük : Kendine mal etme.

Temelsiz : Gerçek veya sağlam olmayan, asılsız, yanlış. Temeli olmayan. Asılsız olarak, gerçeğe aykırı bir biçimde.

Temelsizlik : Temelsiz olma durumu.

Haramın temeli olmaz : "haram kazanç, bir işe yaramadan telef olur gider" anlamında kullanılan bir söz.

Toprak : Ülke. Arazi, tarla. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Memleketli. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. Kara.

Altın : Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Üstün nitelikli, değerli. Bu elementten yapılmış. Altından yapılmış sikke.

Kalan : Kalma işini yapan. Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Artan, mütebaki. Bir çıkarmanın sonucu.

Dayanak : Bir gerçekliğin onaylanması için olayların arkasında veya altında bulunan şey, kendisine bir şey yüklenilen, bir varlığa destek olan, altta bulunan temel. Dayanılacak şey, istinatgâh, mesnet. Destek, dayanak noktası. Bir iddiayı güçlendirmeye yarayan tanıt.

Duvar : Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereçlerden yapılmış olan veya örülen dikey düzlem. Bir toprak parçasını sınırlayan taş, tuğla, kerpiçten yapılmış olan engel. Sonuç alınamayan yer. Engel. Voleybolda ağ üzerinde karşı takım oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

Yapmak : Bir kimseye bir meslek kazandırmak, yetiştirmek. Bir harekete, işe başlamak veya bir hareketle, işle uğraşmak. Salgılamak, çıkarmak. Tehdit yoluyla birini herhangi bir duruma düşürmek. Üretmek. Olmak. Evlendirmek. Bir düşünceyi, bir davranışı, bir isteği işe dönüştürmek, gerçekleştirmek. Onarmak, tamir etmek. Gerçekleştirmek. Dışkı çıkarmak. Bir dileği, bir isteği yerine getirmek, uygulamak, ifa etmek. Davranmak, hareket etmek. Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, meydana getirmek. Düzenli bir duruma getirmek. Olmasına yol açmak. Edinmek, sahip olmak. Yol almak. Bir durum yaratmak. Bir şeyi başka bir şey durumuna getirmek.

Kazıl : Kıldan bükülmüş, çuval dikmekte kullanılan ip, sicim.

Karadeniz : Çok düşünceli ve durgun görünen kimseler için kullanılan "Karadeniz'de gemilerin mi battı?" deyiminde geçen bir söz.

Temel adım : Bir dizenin temeli niteliğinde olup onun belli yerlerinde bulunması gereken adım.

Temel aksiyom :

Temel amino asitler, eaa : Besinle mutlaka alınmaları gereken, organizma tarafından sentezlenemeyen amino asitler. İnsan için histidin, izolösin, lösin, lizin, metiyonin, fenilalanin, treonin, triptofan ve valin amino asitleri. Genç insanlar için bunlara ilave olarak arjinin amino asidi.

Temel aminoasit : İnsanlar ve diğer omurgalılar tarafından sentezlenemeyen ve dışardan alınması gereken aminoasitler, esansiyel aminoasit.

Temel anamal : Paylara bölünmüş ortaklık anamalı. Kurucular ya da ortaklarca yüklenilen anamal.

Temel anlam : [Bakınız: Anlam] [Bakınız: asıl anlam, sözlük anlamı]

Temel ayak duruşları : Dansçının temel ayak duruşları beş çeşittir. bk. birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ayak duruşları.

Temel beceri : Okuma, yazma, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi daha ileri öğrenim sağlamakta gerekli olan beceriler.

Temel beceriler : Okullarda okutulan türlü derslerde istenilen yeterliği kazanmak için temel sayılan beceriler.

Temel besin maddeleri : Yemlerin bileşiminde bulunan ve besin değerinin tayinine esas olan ham protein, ham yağ, ham selüloz, azotsuz öz maddelerle su ve kalsiyum fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, klor, kükürt gibi makro elementlerden oluşan inorganik besin maddeleri.

Diğer dillerde Temel anlamı nedir?

İngilizce'de Temel ne demek? : adj. basic, bread and butter, fundamental, primary, principal, underlying, elementary, basal, abecedarian, constitutive, elemental, guiding, parent, rudimental, rudimentary, staple, working

n. foundation, base, basis, footing, ground, groundwork, root, backdrop, backbone, bed, bottom, corner stone, fortification, fundament, ground form, hard pan, keystone, pedestal, socle, substratum, substructure, grass roots

Fransızca'da Temel : fondation [la], fondement [le], soubassement [le], échafaudage [le], base [la], fond [le], abc [le]

Almanca'da Temel : n. Grundlage, Fundament, Sockel, Grundfeste, Basis, Base, Boden, Eckstein, Fundus, Fond, Lehrsatz, Anhalt, Wurzel, Substrat

adj. basisch, primär

Rusça'da Temel : n. фундамент (M), основание (N), базис (M), база (F)

adj. основной, фундаментальный