Temlik nedir, Temlik ne demek

Temlik; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Mülk olarak verme.
  • Bir hakkın diğer bir kimseye geçirilmesi

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Yozgat ilinde, Şefaatli ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer.

Temlik hakkında bilgiler

Alacağın temliki, hukuki bir işleme dayalı olarak bir alacağın bütün hak ve vecibeleri ile birlikte alacaklıdan (temlik eden, devir eden) başka bir kişiye (temellük eden, temlik alan, temlik edilen, devir alan) devir edilmesi. Değişik amaçlarla yapılmış olan temlik, genellikle tediyenin sağlanması (borcun ödenmesi) için yapılmaktadır.

Alacağı temlik eden ile temlik alan arasındaki bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleşen bir temlik yöntemidir.

Alacağın, belli olayların gerçekleşmesi üzerine kanundan ötürü bir başkasına geçmesidir. Ölüm olayının gerçekleşmesi halinde ölen kimseye (murise) ait alacakların kanundan ötürü mirasçılara geçmesi gibi. Burada alacaklar, rızai temlikteki gibi bir hukuki muamele ile değil, kanun gereği olarak kendiliğinden devredilmiş olmaktadır.

Kanuni temlikte alacaklının rızasına dahi gerek olmadığı gibi, ayrıca bir hukuki işlem yapılmasına dahi gerek bulunmamaktadır.

Temlik anlamı, kısaca tanımı:

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

 

Temlik etmek : Bir malı bir kimseye mülk olarak vermek.

Temlikname : Bir hakkın diğer bir kimseye geçirildiğini gösteren belge.

Mülk : Devletin egemenliği altında bulunan toprakların bütünü, ülke. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz mal. Vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin malı olan yer veya yapı.

Verme : Vermek işi.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Geçirilme : Geçirilmek işi.

Hukuki : Tüzel.

İşlem : Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi.

Dayalı : Dayanarak, dayanmış bir biçimde. İlgili, dair, müstenit, mebni. Dayanmış olan.

Temlik cirosu : Bir senetten doğan bütün hakların başka birine devredildiği ciro biçimi.

Diğer dillerde Temlik anlamı nedir?

İngilizce'de Temlik ne demek? : law alienation, transferral (of a property or right); conveyance (of a property). –– etmek /y/ to alienate (a property or right); /y, a/ to transfer (a property or right) to (someone); /y, a/ to convey (a property) to (someone).

Almanca'da Temlik : n. Übereignung, Veräußerung