Temperate türkçesi Temperate nedir

 • Ilık.
 • Mutedil.
 • Aşırıya kaçmayan.
 • Ölçülü.
 • İtidalli.
 • İhtiyatlı.
 • Alkol almayan.
 • Havanın değişken olduğu iklim kuşağı.
 • Hesaplı.
 • Sıcaklık bakımından ne çok sıcak ne de çok soğuk olmayan.
 • Ilıman.
 • Ilımlı.

Temperate ingilizcede ne demek, Temperate nerede nasıl kullanılır?

Temperate climate : Ilıman iklim. Mutedil iklim.

Temperate climates : Ilıman iklimler. Her iki yarımyuvarda, dönencelerle eksenucu çemberleri arasında kalan çeşitli iklimler. Ilıman iklim. Mutedil iklim.

Temperate in : -e ılımlı.

Temperate phage : Nükleik asidini içine girdiği bakteri dna’sına bağlayarak bakteri hücresini eritmeden, onunla birlikte çoğalan bakteri virüsü. Tempere faj. Konakçısını hemen parçalamadan onunla lizojenik bir ilişki kurarak enfekte eden bakteriyofaj. Nükleik asidini, içine girdiği bakteri dna’sına bağlayarak, bakteri hücresini eritmeden, onunla birlikte çoğalan bakteri virüsü. Ilımlı faj.

Temperate zone : Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yer küresi üzerinde güney ve kuzeyde , 23°,5 ile 66°,5 lik enlem daireleri arasında kalan iki kuşaktan her biri. Her iki yarmyuvarda dönencelerle eksenucu çemberleri arasında kalan geniş bölge (23° 27' - 66° 33'). Ilıman kuşak. Sıcaklık bölgesi. Oğlak dönencesi ve kutup dairesi arasında veya yengeç dönencesi ve kutup dairesi arasında kalan alan. Ilıman bölge. Kutup daireleri ile kutuplar arasında uzanan soğuk kuşaklar. Orta kuşak.

 

Intemperately : Taşkın bir şekilde. Oburca. Ölçüsüzce. Ölçüsüz bir şekilde. Sert bir biçimde. Öz kontrol olmadan. Kontrolsüzce. İtidalsiz bir şekilde. Aşırı bir şekilde.

Temperature coefficient : Sıcaklık katsayısı. Hararet sabiti.

Temperature compensated : Isıya dayanıklı.

Temperature change : Isı değişimi. Sıcaklık değişimi.

Temperateness : İçki içmeme. Perhizde olma. Ilımanlık. Aşırıya kaçmama. Ölçülülük. Mülayimlik. Ilımlılık. Mutedillik.

İngilizce Temperate Türkçe anlamı, Temperate eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Temperate ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Calculating : Egoist. Hesap. Bencil. Dikkatli. Hesaplama. Çıkarcı. Kurnaz. İşini bilen. Hesaplanıyor.

Warms : Isınmak. Samimi. Sıcak tutan. Sıcak. Kızdırmak. Isıtmak. Kızmak. Samimileşmek. Sıcacık.

Measured : Ağır. Ölçülen. Düzgün. Ölçülmüş. Düzenli.

Circumspect : Dikkatli. Her şeyi hesaba katan. Herşeyi hesaba katan. Basiretli. Önemli. Tedbirli. Sakınan. Sakıngan. Düşünceli.

Middle of the road : Çoğunluğun görüşünü paylaşan. İkisi ortası. Ilımlı politika yanlısı. İkisinin ortası. Sıradan.

 

Calculous : Taşlı. Safrakesesinde taş olan. Böbrek taşı türünden. Böbrek taşı cinsinden. Böbrek taşı olan.

Warmest : Canlı. Samimi. Sıcak. Sıcak tutan. Sıcacık. Taze. Hararetli. Heyecanlı. En sıcak.

Soberest : Aklını başına getirmek. Gösterişsiz. Düşünceli bir hale sokmak. Ayıltmak. Makul. Sarhoş olmayan. Mat. Ayık.

Continent : Asya, afrika ...gibi, yeryüzünün altı büyük kara parçasından her biri. İffetli. Bağırsaklarına hakim olabilen. İdrarını tutabilen. Anakara. Avrupa kıtası.

Forehanded : Zengin. Tutumlu. Varlıklı. Dışa bakan avuç içi ile vurulan (tenis). Tedbirli. Kanaatkar. Hali vakti yerinde. Başarılı.

Temperate synonyms : cold temperate, hospitable, carefuller, mensurable, favonian, equable, deliberative, modest, equanimous, mild, mild mannered, clement, mildly, tepid, thriftiest, foresighted, thriftier, calculated, planned, careful, demurest, soberer, warm, low key, conservative, charier, demure, cautious, warmish, dimensional, moderates, economical, level.

Temperate zıt anlamlı kelimeler, Temperate kelime anlamı

Inclement : Soğuk. Sert. Fırtınalı. Haşin. Acımasız. Fırtınalı (hava). (hava) sert.

Intemperate : Fırtınalı. Bozuk. Ölçüsüz. Ayyaş. Taşkın. İntemperat. Bozuk (hava). Aşırı. Şiddetli (söz). Şiddetli.

Intense : Son derece. Ölçülebilir bir büyüklüğün, özellikle bir alanın, bir kuvvetin ve bir erkenin, duyu organlarının etkilenmesi ile algılanır durumda olması. Gergin. Güçlü. Koyu. Heyecanlı. Çarpıcı. Ateşli. Şiddetli.

Temperate ingilizce tanımı, definition of Temperate

Temperate kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : To moderate. Moderate. To soften. Not excessive. To render temperate. As, temperate heat. A temperate climate. To temper.