Temsil nedir, Temsil ne demek

Temsil; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"Temsil" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Böyle olmakla beraber, gerek orta oyununun gerek tuluatın köylü temsilleri ile bir münasebeti olsa gerek." - A. K. Tecer

Yerel Türkçe anlamı:

Mercimek.

Tiyatro'daki terim anlamı:

Bir tiyatro yapıtının bu yönetici önderliğinde, çok sayıda provadan sonra, seyirci önünde canlandırılışı. Seyirci önünde oynanan oyun, gösteri.

Hukuki terim anlamı:

adına davranma, özdeme. ~ etmek: adınadavranmak, özdemek.

İngilizce'de Temsil ne demek? Temsil ingilizcesi nedir?:

performance

Temsil anlamı, tanımı:

Temsil etmek : Hak ve görev bakımından bir kimse veya topluluğun adına davranmak. bir eseri sahnede oynamak. belirgin özellikleriyle yansıtmak, sembolü olmak.

Nispi temsil : Çoğunluk partisi dışındaki partilerin de kuvvetleri oranında üye seçmelerini sağlayan seçim biçimi.

Söz temsili : Söz gelişi.

Temsilci : Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. Benzerlerine örnek olan kimse veya şey.

Temsilcilik : Temsilcinin makamı ve görevi, mümessillik. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranma görevi.

 

Temsili istiare : Alegorik anlatım.

Temsili resim : Tahayyülde canlandırılmış resim.

Toplu : Bir arada, bütün, kombine. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Vücutça dolgun. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Topu olan.

Davranma : Davranmak işi.

Oyun : Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Hile, düzen, desise, entrika. Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma. Kumar.

Geliş : Gelme işi.

Özümleme : Özümlemek işi, yapım, temessül, temsil, asimilasyon, anabolizma, yadımlama karşıtı. Edinilmiş bilgileri kendi öz malı durumuna getirme, özümseme.

Söz gelişi : Bir düşünceyi açıklamak için örnek gösterileceğinde o örneğe giriş olarak söylenen bir söz, söz gelimi, söz misali, temsil, söz temsili, örneğin, mesela, bilfarz.

 

Söz : Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi.

Temsil edici örnekleme : Göz önünde tutulan amaçlar bakımından evrenin bütün özelliklerini temsil ettiği düşünülen örnekleme.

Temsil raporu : Her oyundan sonra, çoğu kez sahne yönetmeni ya da bir görevlinin düzenlediği oyunun gerekli gidişi bakımından görülen aksaklıkları belirten bildiri.

Temsil söylemek : Hikâye, fıkra, garip olaylar anlatmak

Temsilciler kurulu : Türk Kurtuluş Savaşının başlarında Sivas Kongresince "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin temsilcileri olarak seçilen ve 11 Eylül 1919-23 Nisan 1920 arasında Türk ulusu adına bağımsızlık savını yürüten, Mustafa Kemal Paşa başkanlığındaki 9-16 kişilik topluluğun adı.

Temsili : Örneğin. Mesela, söz gelişi Mesela Bir şeyi göz önünde canlandıran, temsille ilgili.

Temsili firma : Soyutlama düzeyinde, bir piyasa ya da kesimde yer alan firmaların ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen firma.

Temsili para : Altın, gümüş veya değerli bir mal karşılığında kâğıda basılan, malın gerçek değerini temsil eden ve istenildiği anda karşılığı olan mala çevrilebilen para.

Temsili para sistemi : Temsili paranın kullanıldığı para sistemi.

Temsili tüketici : Soyutlama düzeyinde, bir piyasada yer alan tüketicilerin ortak özelliklerini yansıttığı düşünülen tüketici.

Temsil ile ilgili Cümleler

  • Valentina Tereshkova asla uzaya ikinci bir yolculuk yapmadı . O Komünist Partisinin önemli bir üyesi ve Sovyet hükümetinin bir temsilcisi oldu.
  • Ben müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşmadan önce telefonda 20 dakika beklemek zorunda kaldım.
  • Ben ülkemi temsil ettim.
  • Haritadaki kırmızı hat bir demiryolunu temsil ediyor.
  • Şirket konuyu görüşmek için birkaç temsilci gönderdi.
  • Konferansa birçok ülkeden temsilciler katıldı.
  • Hangi firmayı temsil ediyorsun?

Diğer dillerde Temsil anlamı nedir?

İngilizce'de Temsil ne demek? : n. representation, acting, stage play, presentment

Fransızca'da Temsil : comédie [la], interprétation [la], représentation [la], spectacle [le]

Almanca'da Temsil : n. Repräsentation, Wiedergabe

Rusça'da Temsil : n. представительство (N), труппа (F), представление (N), постановка (F), зрелище (N), спектакль (M), уподобление (N), пометка (F)

adj. представительный