Temsilcilik nedir, Temsilcilik ne demek

  • Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranma görevi.
  • Temsilcinin makamı ve görevi, mümessillik

Temsilcilik kısaca anlamı, tanımı:

Temsilci : Benzerlerine örnek olan kimse veya şey. Hak ve görev bakımından birinin veya bir topluluğun adına davranan kimse, mümessil. Aracı olarak başkasına mal satmakla görevlendirilen ve çoğunlukla yasal çalışma yeri ve elinde malı olmayan kimse.

Temsil : Söz gelişi. Birinin veya bir topluluğun adına davranma. Özümleme. Oyun.

Görev : Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. İşlev. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Resmî iş, vazife.

Bakım : Bakma işi. Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Toplu : Vücutça dolgun. Topu olan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Bir arada, bütün, kombine.

Davranma : Davranmak işi.

Makam : Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi. Mevki, kat, yer.

 

Mümessillik : Temsilcilik.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Temsilcilik anlamı nedir?

İngilizce'de Temsilcilik ne demek? : n. representation, legation

Almanca'da Temsilcilik : n. Agentur, Vertretung

Rusça'da Temsilcilik : n. представительство (N)