Terakki nedir, Terakki ne demek

Terakki; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • İlerleme, yükselme, gelişme.
  • İlerleme

Tarih'teki anlamı:

20.000 akçeye dek çıkabilen timar gelirinin, kılıç hakkı çıktıktan sonraki bölümü.

Osmanlıca Terakki ne demek? Terakki Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

hisse

Terakki anlamı, tanımı:

Terakki etmek : İlerlemek.

Terakki göstermek : Geliştiğini, ilerlediğini ortaya koymak.

Terakkiperver : İlerici.

İlerleme : İlerlemek işi.

Yükselme : Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi. Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması. Yükselmek işi, itila. Terfi.

Gelişme : Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon. Olan biten şey. Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm.

Diğer dillerde Terakki anlamı nedir?

İngilizce'de Terakki ne demek? : progress, advancement, advance

Rusça'da Terakki : n. достижение (N), увеличение (N)