Terbiyesiz nedir, Terbiyesiz ne demek

Terbiyesiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Terbiyesiz" ile ilgili cümleler

  • "Böyle bir terbiyesiz, misafir diye çağrılır mı?" - R. N. Güntekin

Yerel Türkçe anlamı:

Terbiyesiz, arsız

Terbiyesiz kısaca anlamı, tanımı:

Terbiye : Araba hayvanlarının dizginleri. Görgü. Hayvanı alıştırma. Eti, pişirmeden önce çeşitli baharatlar, yağ, salça vb. şeyler içinde bir süre bekletme. Bazı yemeklerin suyunu türlü yollarla koyulaştırma. Eğitim.

Terbi : Dörtleme. Dördün.

Terbiyesizce : Terbiyesiz. (terbiyesi'zce) Terbiyesiz bir biçimde, saygısızca, terbiyesizcesine.

Terbiyesizcesine : Terbiyesizce.

Terbiyesizleşme : Terbiyesizleşmek işi.

Terbiyesizleşmek : Terbiyesizce davranışlarda bulunmak, edepsizleşmek.

Terbiyesizlik : Terbiyesiz olma durumu. Terbiyesizce davranış.

Topluluk : Vücudun dolgun olma durumu. Sanatçı grubu. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Aynı yerde bulunan insan kalabalığı.

Kural : Davranışlarımıza yön veren, uyulması gereken ilke. Bir sanata, bir bilime, bir düşünce ve davranış sistemine temel olan, yön veren ilke, nizam.

 

Aykırı : Çapraz, ters. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen.

Terbiyesizlik etmek : toplum kurallarına, görgü kurallarına aykırı davranışta bulunmak. İlgili cümle: "“Acaba ben bilmeyerek bir terbiyesizlik ettim de ona mı içerledi?”" A. Gündüz.

Terbiyesiz ile ilgili Cümleler

  • Ali terbiyesizce konuşur.
  • Garson terbiyesizdi.
  • Garsona bahşiş vermeyi reddetmek terbiyesizliktir.
  • Bir erkeğin karısını dövmesi, kanunlar nezdinde suçtur, toplumun gözünde kabalıktır, terbiyesizliktir.
  • Belden aşağı şakalar yapman terbiyesizlik.
  • Terbiyesizliğine katlanmamı bekleme.
  • Dolu ağzınla konuşmak terbiyesizlik olması gerekiyor.
  • Sen terbiyesizce sözümü kestiğinde ben bir şey söylemeye çalışıyordum.

Diğer dillerde Terbiyesiz anlamı nedir?

İngilizce'de Terbiyesiz ne demek? : adj. impolite, unmannerly, ill-mannered, mannerless, shameless, naughty, dirty, bad, improper, blackguardly, broad, caddish, churlish, coarse, coarse grained, graceless, ill-bred, immodest, immoral, impertinent, impudent, indelicate, inelegant

n. blackguard

Fransızca'da Terbiyesiz : impoli/e, mal élevé, malhonnête

Almanca'da Terbiyesiz : adj. ruppig, unerzogen, ungezogen, vorlaut

Rusça'da Terbiyesiz : adj. невоспитанный

adv. невоспитанно