Terbiyum nedir, Terbiyum ne demek

Terbiyum; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, az bulunan bir element (simgesi Tb)

Kimya'daki anlamı:

Simgesi Tb, atom numarası 65, atom kütlesi 158,925 g, e.n. 1356 °C III B grubu elementi olan, çok etkin olduğu için inert atmosfer altında muhafaza edilen bir nadir toprak metali.

İngilizce'de Terbiyum ne demek? Terbiyum ingilizcesi nedir?:

terbium

Fransızca'da Terbiyum ne demek?:

terbium

Terbiyum hakkında bilgiler

Terbiyum (kısaltması Tb), atom numarası 65, atom ağırlığı 159 olan, çok ender bulunan bir element.

Tb sembolüyle gösterilen, nâdir toprak metallerinden bir element. Periyodik tabloda IIIB grubunda bulunur.

Metalik terbiyum gümüş beyazı renktedir. Ancak havada oksitlenerek kararır. Tabiatta bolluk bakımından nâdir toprak metallerinden en az bulunanıdır. Nâdir toprak metalleri minerallerinde bulunur fakat toryum kaynağı olan monazit kumlarından yan ürün olarak elde edilir.

Atom numarası 65, atom ağırlığı 158,925, erime noktası 1360 °C ve kaynama noktası 3041 °C’dir. Elektron düzeni (Xe) 4f9 6 s2 dir. Bileşiklerinde hem +4 hem de +3 değerlikli olabilir.

Terbiyum anlamı, tanımı:

Atom : Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul.

 

Numara : Eğlendirici oyunlardan her biri. Hile, düzen, dalavere, yalan. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Öğrenciye verilen not. Ölçü. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Terbi : Dördün. Dörtleme.

Sembol : Simge.

Gösteri : Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence, şov. Bir şeyi tanıtmak amacıyla yapılmış olan sunum, demonstrasyon, demo. Sinema veya tiyatroda film, oyun gösterme işi. Birinin, bir topluluğun kendi duygusunu gösteren sözü veya davranışı, tezahürat. İlgi, dikkat çekmek için bir topluluk önünde gösterilen beceri veya oyun. Bir istek veya karşı görüşün, halkın ilgisini çekecek biçimde topluca ve açıkça yapılması, nümayiş.

Nadir : Seyrek, az bulunur. Seyrek.

Toprak : Kara. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış. Arazi, tarla. Ülke. Memleketli. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

 

Metal : Bu maddeden yapılmış. Çok yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, oksijenli birleşimiyle çoğunlukla bazik oksitler veren madde. Dizgi makinelerinde satırları oluşturmak için eritilen antimon ve kurşun alaşımı.

Periyodik : Süreli. Süreli yayın.

Tablo : Bir perdenin dekor değişikliğiyle belirlenen alt bölümü. Yaşanan, var olan olay ve olguların hepsinin genel görünüşü, manzara. Birbiriyle olan ilgilerine göre düzenlenerek yazılmış şeylerin hepsi. Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapılmış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem resim.

Diğer dillerde Terbiyum anlamı nedir?

İngilizce'de Terbiyum ne demek? : n. terbium

Almanca'da Terbiyum : n. Terbium