Terminal nedir, Terminal ne demek

Terminal; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Otobüs, uçak vb. taşıtların yolcularını ilk aldığı veya son bıraktığı yer.
  • Bir veri iletişim ortamında veri giriş çıkışını sağlayan donanım birimi veya donanım birimleri topluluğu

Biyoloji'deki anlamı:

Uçta bulunan.

Kimya'daki anlamı:

Uçta bulunan

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Sona ait, uçta bulunan, son, bitim.

İngilizce'de Terminal ne demek? Terminal ingilizcesi nedir?:

terminal

Terminal tanımı, anlamı:

Terminal dönem : Yaşamın son günlerini kapsayan süreç.

Termin : Belirlenmiş zaman, randevu.

Otobüs : Yolcu taşıyan, motorlu büyük taşıt.

Uçak : Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıtı, tayyare.

Taşıt : Otomobil, tren, gemi, uçak gibi taşıma araçlarının ortak adı, nakil aracı, nakil vasıtası, vasıta.

Yolcu : İyileşmesi umutsuz hasta. Yolculuğa çıkmaya hazırlanan kimse. Yolculuğa çıkmış kimse. İşten çıkarılması beklenen kimse. Doğması beklenen çocuk.

İletişim : Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon.

 

Ortam : Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat. Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü. Bir topluluğun veya toplulukların hareket alanı, platform. Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü.

Giriş : Bir yapıda içeri geçilen yer, methal, antre. Girme işi. Bir müzik parçasında baştaki bölüm, methal. Bir eserin konusunu tanıtarak kolay kavranmasını sağlayan, ön sözden sonra yer alan bölüm, methal. Bir anlatımda gelişme bölümüne hazırlık yapmayı sağlayan bölüm. Bir bilime hazırlık amacıyla yazılan eser.

Terminal ağ : Epitel hücrelerinin çizgili kenarları ya da silleri altında bir destek görevi yapan, hücrenin serbest yüzeyinin hemen altında görülen ince iplikler. Epitel hücrelerinin luminal yüzlerinde hücre zarının hemen altında, endoplazma retikulumu ve mitokondriyonların görülmediği, dar olan sitoplazma bölgesinde mikrofilamanların yapmış olduğu ağ. Terminal ağ bölgesinde mikrovilluslardan ve zonula aderenslerden gelen kontraktil filamanlar bu oluşumu desteklerler.

Terminal arterler : Arterlerin son kolları olan kılcal damarları oluşturmadan önceki arteryel pleksusler. Terminal arterler böbrek, dalak ve beyinde görüldüğü gibi doğrudan kılcal damarlara açılırlar.

Terminal bar : Örtü veya salgı epitel hücrelerinin komşu hücrelerin apikal kısımlarında ışık mikroskobunda koyu bir çizgi hâlinde gözlenen, elektron mikroskobunda ise bu yapıların zonula okludens, zonula aderens ve makula aderensleri içeren bağlayıcı komplekslerin yapmış olduğu oluşum.

 

Terminal bronşçuk : Akciğerlerde epitel katmanı sırasıyla tek katlı prizmatik, tek katlı kübik hücrelerden oluşan ve silyumlu hücrelerin arasında az sayıda ekzokrinositus branşiolaris adı verilen Clara hücrelerinin bulunduğu bronşçukların ilk bölümü. Bunlar respiratör bronşçuklara açılırlar.

Terminal bronşçuklar : Her akciğer lopçuğunda 50-80 kadar bulunan ve her biri 2-3 solunum bronşçukları hâlinde devam eden, ikincil bronşçukların daha ince dallara ayrılarak meydana getirdiği ince kollar.

Terminal deoksinükleotidil transferaz : DNA ipliğinin 3' ucuna bir ya da daha fazla deoksinükleotit eklenmesini katalizleyen enzim.

Terminal ileitis : Bölgesel ileitis.

Terminal transferaz : cDNA çift sarmalında yapışkan uç oluşturan enzim. DNA zincirinin 3’ ucuna bir çeşit nükleotit kalıntılarının eklenmesini katalize eden enzim.

Terminalis : Sona ait, sınıra ait olan Son, bitim.

Terminalizasyon : Mayozun diploten safhasında kiyazmanın, kromozomun ucuna doğru hareketi.

Terminal ile ilgili Cümleler

  • Otobüs terminali nerede?
  • Bayram arifesinde terminaller ana baba günü olur.
  • Biz otobüs terminalinde kazara onlarla karşılaştık.
  • Otobüs terminaline nasıl giderim?
  • Güney terminali nerede?
  • Onlara otobüs terminalinde rastladık.
  • Lütfen terminale ulaşana dek ayağa kalkma.

Diğer dillerde Terminal anlamı nedir?

İngilizce'de Terminal ne demek? : n. either end of a passenger line; bus or train station; point of connection to a current (Electricity)

adj. end, extremity, closing, concluding, final; mortal, incurable

n. terminal, bus or train station; either end of a passenger line; airline terminal, area where passengers wait before boarding an airplane

Fransızca'da Terminal : uçta olan; uç, son

Almanca'da Terminal : n. Terminal

Rusça'da Terminal : n. терминал (M)