Territorial türkçesi Territorial nedir

 • Karasal.
 • Mülki.
 • Yerel.
 • Bölgesel.
 • Belirli bir bölgeye ait.
 • Kara.
 • Karada olan.
 • Gönüllü asker.
 • Ülkesel.
 • Karaya ait.
 • Araziye ait.

Territorial ingilizcede ne demek, Territorial nerede nasıl kullanılır?

Territorial army : (ingiltere) gönüllüler ordusu. Gönüllü asker örgütü. Teritoryal ordu.

Territorial brigade : Belirli bir bölgenin güvenliğinden sorumlu askeri birlik. Bölgesel tugay. Bölge tugayı. Kalıcı bir şekilde bir yere yerleştirilmiş fakat şahıs bazında askerlerin periyodik olarak değiştirildiği birlik.

Territorial claims : Toprak iddiaları.

Territorial command : Bölgesel komutanlık. Spesifik bir bölgenin komutası veya komutanlığı. Bölgesel komuta. Özel bölge komutanlığı.

Territorial compromise : Karasal ödün. Bölgesel ödün. Barışa karşılık 1967 yılında israil tarafından işgal edilen topraklardan vazgeçmek için prensipteki gönüllülük. Bölgesel taviz.

Territorial dominion : Bölgesel idare.

Territorial rights : Bölgesel haklar. Toprağa sahip olma veya toprak mülkiyetinden ileri gelen ayrıcalıklar.

Territorial sea : İç deniz. Karasuları.

Territorial integrity : Bölgesel bütünlük. Toprak bütünlüğü.

Territorial continuity : Bir ülkenin o ülkenin sınırlarını terketmeden erişilebilen bölgesi. Bölgesel devamlılık.

 

İngilizce Territorial Türkçe anlamı, Territorial eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Territorial ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Topical : Yöresel. Aktüel. Gündemde. Mahalli. Konulu. Yerel, belli bir yüzey alanıyla ilgili olan. Konuyla ilgili. Topik.

Bleakest : Akkefal. Rüzgara maruz. Umutsuz. Sevimsiz. Üzgün. Kasvetli. Rüzgara açık. Rüzgar alan. Çıplak. Rüzgarlı.

Enlistees : Askeri hizmet için kaydedilmiş kimse. Askere alınmış kimse.

Zonary : Kuşağa benzer. Bir bölgeye benzeyen.

Occidentals : Batılı. Garp. Batı'ya özgü. Batı.

Sectional : Zon kesit. Bölgeye ait. Kombine. Bölümlü. Birkaç parçadan oluşmuş. Sökülüp takılacak biçimde yapılmış. Parçalı. Seksiyonel. Bölümsel.

Civilian : Başı bozuk. Sivil.

Territorials : Gönüllü asker birliği.

Jurisdictional : Yargı yetkisine ait veya ilişkin. Yargı hakkına ait. Yetki alanıyla ilgili. Yetki veya görevle ilgili. Sendikaların yetki alanı konusuyla ilgili. Adalet yönetimiyle ilgili. Güç ve otoriteyle ilgili. Yetkinin uygulandığı bölge ile ilgili. Kaza hakkına ait. Yargı yetkisiyle ilgili.

Territorial synonyms : locational, blacked, terrestrial, regionals, local, gloomy, continental, terrestrious, continentals, bleak, localised, gloomiest, blackest, locale, black, earth, occidental, compartmental, gloomier, zonal, blacker, terriers, homebred, indigenous, localized, military volunteer, land, regional, darker, darkest, areolar, earths, enlistee.

Territorial zıt anlamlı kelimeler, Territorial kelime anlamı

Extraterritorial : Sınırötesi. Kendi sınırları dışında. Ülke yasaları dışında olan. Dokunulmazlık.

Territorial antonyms : nonterritorial.

Territorial ingilizce tanımı, definition of Territorial

Territorial kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Territorial jurisdiction. As, territorial limits. Of or pertaining to territory or land.