Tertiary türkçesi Tertiary nedir

 • Üçüncü derece.
 • Üçüncü.
 • İki milyon yıl öncesine kadar 65 milyon yıl civarında devam eden üçüncü jeolojik devir.
 • Üçüncü (derece).
 • Biyoloji alanında kullanılır.
 • Üçüncü zaman.
 • Tersiyer.
 • Üçüncü zamana ait.
 • Üçüncü derecede.
 • Üçüncü sırada yer alan.
 • Üçüncü derecede olan.
 • Üçüncül sonra.
 • Üçüncül.
 • Üçüncü dereceden.

Tertiary ingilizcede ne demek, Tertiary nerede nasıl kullanılır?

Tertiary butil hidro quinone : Tbhq. Tersiyer bütil hidroküinon. Oksidatif bozulmayı önleyici gıda katkı maddesi, tbhq.

Tertiary color : Karışım rengi. Üçüncü derece renk. İki ara rengi kaıştırarak elde edilen renk.

Tertiary consumer : Besin zincirinde etçil hayvanları yiyen etçil bir hayvan. Üçüncü tüketici.

Tertiary follicule : Üçüncül folikül. Tersiyer folikül. Etrafı korona radiatayla çevrili kumulus ooforus içinde oosit bulunan, dış yüzeyi teka eksterna, iç yüzeyi teka interna tarafından kuşatılmış, folikülogeneziste ikincil folikülden sonraki graaf folikülü oluşumundan bir önceki evre, antral folikül, tersiyer folikül.

Tertiary industry : Üçüncül sanayi.

Tertian : Tersiyan. Üç günde bir olan. Üç günde bir olan nöbet. Üç günde bir gelen. Gün aşırı olan. Üç gön sıtması. Üç günde bir oluşan.

Later tertiary : Üçüncü zamanın ikinci ve sonuncu dönemi; bu dönemde çökeltilmiş katmanlar. Yeni dönem.

 

Tertiary language : Üçüncü dil.

Tertiary period : Üçüncü zamana ait dönem. Tersiyer dönem. Üçüncü periyot. 63 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine kadar kenezoik çağın bir parçası olan jeolojik dönem.

Tertial : Kuşun kanadındaki kısa uçuş tüylerine ilişkin. Kısa kanatlı.

İngilizce Tertiary Türkçe anlamı, Tertiary eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tertiary ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Aardwolf : Bir sırtlanın özelliklerine sahip ve esas olarak böceklerle özellikle termitlerle beslenen güney ve doğu afrika yerlisi çizgili memeli. Yeleli sırtlan. Etçiller (carnivora) takımının, sırtlangiller (hyaenidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, bütün sırtı boyunca uzanan bir yelesi olan, kuzey afrika'da yaşayan bir tür.

A site : A yeri. Ribozomun üzerinde amino asit taşıyan taşıyıcı rna ların bağlandığı yer. aminoasil yeri, aminoaçil yeri.

Paleocene : Paleyosen. Tersiyer veya paleojen dönemi (jeolojik). Paleosen.

Abiotic factor : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Abiyotik faktör.

Tertius : Üçüncü kişi. Tersiyus.

Ordinal : Takıma ait. Sıra sayısı. Sıra. Sıra gösteren. Derece gösteren. Sıra sayı gösterimi 1. Takıma ait (biyoloji terimi). Sıra belirten. Sırasal. Takımla ilgili.

 

Cenozoic era : Senozoik devir. Senozoik dönem. Senozoik çağ. En yeni jeolojik devir.

Oligocene : Tersiyerde 38 milyon yıldan 25 milyon yıl öncesine kadar devam eden ve eosen ile miyosen arasında bulunan jeolojik devir. Oligosen. Oligosen dönemine ait (kılıç dişli kedilerin ortaya çıkışı ile karakterize jeolojik periyot).

Eocene : Orta nümülit. Nümülit dönemin bölümlerinden biri. a. bk. nümülit dönemi. Eosen.

Thirdings : Üçüncü olarak. Üçte bir. Üçüncüsü. Üçü. Üçlü.

Tertiary synonyms : pliocene epoch, age of mammals, paleocene epoch, 3rd, eocene epoch, oligocene epoch, miocene epoch, abambulacral area, cenozoic, aardvark, a cell, a chromosome, abacus bodies, abiotic environment, abductor muscle, a cells, miocene, abramis zone, acacia, tertiary period, aardvarks, ternion, third degree, a protein, thirds, abo blood groups system, third place, third, pliocene, tertiaries.

Tertiary zıt anlamlı kelimeler, Tertiary kelime anlamı

Cardinal : Ana. Papayı seçen, ona danışmanlık eden ya da onun bakanları görevini yapan yetmiş başpapazdan her biri. Parlak kırmızı. Belli başlı. Esaslı. Baş. Önemli. Katolik başpapazı. Asıl. Ötücü kuşlar (passeriformes) takımının, ispinozgiller (fringillidae) familyasından, 20 cm kadar uzunlukta, kuzey amerika'da yaşayan bir tür.

Tertiary ingilizce tanımı, definition of Tertiary

Tertiary kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The Dominican tertiaries. Third. The Carmelite tertiaries. [Bakınız: Third Order]. Being of the third formation, order, or rank. A member of the Third Order in any monastic system. As, the Franciscan tertiaries. As, a tertiary use of a word.