Tespit nedir, Tespit ne demek

Tespit; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirme, yerinden oynamaz duruma getirme, saptama
 • Sabitleme.
 • Belirleme.
 • Bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde gösterme.

"Tespit" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Bu şahane tespitlere bazı müdahaleler yapalım." - C. Meriç

Biyoloji'deki anlamı:

Işık mikroskobu ya da elektron mikroskobunda incelemek üzere canlıdan alınan parçaların daha sonra çürüme ve bozulmasını engellemek ve canlı hallerine en yakın şekliyle korumak için Bouin, Zenker, ozmiyum tetroksit ve benzeri gibi tespit sıvıları ile muamele etmek. Fiksasyon.

Kimya'daki anlamı:

1.Fotoğrafçılıkta, resim kaydedilmiş film üzerindeki aktif gümüş tuzlarını çözüp yıkayarak filmi ışığa duyarsız hale getirme işlemi. 2.Atmosferdeki azotun, reaksiyona sokularak bitkilerin yararlanabileceği, suda çözünebilir bir bileşiğe dönüştürülmesi. 3.Mikroskopide, incelencek canlı dokunun, zamanla yapı değişimini önleyip örnek olarak kararlı hale gelmesini sağlayan alkol, formaldehit çözeltisi, ve benzeri bir sıvıda yeterli süre bekletilmesi işlemi. 4.Boyanın kumaşa iyi tutunması için, kumaşın mordan ile muamele edilmesi.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Doku veya sıvıların kimyevi bir maddeyle işleme tabi tutularak otolizinin engelllenmesi.

 

Işık mikroskobu veya elektron mikroskobunda incelemek üzere canlıdan alınan parçaların daha sonra bozulmalarını önlemek ve canlı durumuna en yakın biçimiyle korumak için kimyasal tespit sıvılarıyla işleme tabi tutma, fiksasyon.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Mikroskopik muayene için ince kesit almayı kolaylaştırmak üzere dokunun parafin ve benzeri madde içinde tespit edilmesi.

Doku veya sıvıların tespit çözeltileri içerisinde işleme tabi tutularak dokunun çürümesinin veya kokuşmasının engellenmesi, fiksasyon.

Görüntünün retinada sarı leke üzerine düşmesini temin edecek biçimde her iki gözün obje üzerinde odaklanması.

Sabit ve oynamaz hâle getirme, tespit etme, özellikle yerinden kaymış veya ayrılmış bir organı ameliyat veya diğer bir yolla eski yerine tespit etme.

Anatomopatolojik muayene için organ veya oluşumun tespit edici bir materyalin içerisine konması.

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık: fiksasyon), (Lat. fixus = tespit edilmiş) Canlıyı bir takım kimyasal maddelerle muamele ederek mümkün olduğu kadar hızla ve mümkün olduğu kadar biçim ve kimyasal yapısını değiştirmeksizin saklama.

İngilizce'de Tespit ne demek? Tespit ingilizcesi nedir?:

 

fixation

Tespit tanımı, anlamı:

Tespit etmek : Sabitlemek. bir durumu kuşkuya düşürmeyecek biçimde göstermek. bir şeyi sağlam bir biçimde yerleştirmek, oynamaz duruma getirmek, saptamak. belirlemek.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

Yerleştirme : Yerleştirmek işi. Yurtlandırma, iskân.

Oynama : Oynamak işi.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Getirme : Getirmek işi.

Saptama : Gümüş bromür kalıntılarını eritmek için filmin kimyasal bir eriyikten geçirilmesi. Saptamak işi, tespit.

Kuşku : Başkalarının iyi niyet ve amaçlarını kötüye yorarak işkillenme duygusu. Bir olguyla ilgili gerçeğin ne olduğunu kestirememekten doğan kararsızlık, kuruntu, işkil, şüphe, acaba, şek.

Belirleme : Belirlemek işi, tayin, tespit, teşhis.

Tespit çıbanı : Belirli bir amaç için derivasyon oluşturarak lökositlerin deri altında toplanmasını sağlamak üzere Essance de terebenthine’nin deri altına enjeksiyonuyla, o bölgede aseptik bir apse oluşturma işlemi.

Tespit çözeltisi : Doku veya hücre örneklerinin bozulmadan muhafazasını sağlayan, genellikle birden fazla reaktif kimyasal maddenin sıvı içerisinde çözdürülmesiyle elde edilen karışım, fiksatif çözelti. Rutin çalışmalarda, nötral formalin çözeltisi, standart tespit çözeltisi olarak kullanılırken, elektron mikroskobik incelemelerin için ozmiyum tetroksit ve gluteraldehit en sık kullanılan çözeltilerdir.

Tespit maddesi : Tespit işleminde kullanılan madde.

Tespit sıvısı : Canlılardan alınan parçaların daha sonra bozulmalarını engellemek ve canlı hallerine en yakın şekilleriyle muhafaza etmek için kullanılan Bouin, Zenker, ozmiyum tetroksit, glutaraldehit vb. gibi kimyasal maddeler. Fiksatif. Canlı veya parçalarını daha sonra bozulmalarını önlemek ve canlı durumuna en yakın biçimiyle korumak için kullanılan çeşitli kimyasal maddeler, fiksatif.

Tespit ile ilgili Cümleler

 • Toplantı için bir tarih tespit et.
 • Tanık, hırsızı polisteki yüzleştirmede tespit etti.
 • O, kurbanın kimliğini tespit etti.
 • Tom'un yerini tespit ettin, değil mi?
 • Bir polis helikopteri Dan'ı arabasının yerini tespit etti.
 • Erken bir aşamda tespit edilirse, kanserin tedavisi mümkündür.
 • Kayıp olan çocuk giysileri ile tespit edildi.

Diğer dillerde Tespit anlamı nedir?

İngilizce'de Tespit ne demek? : n. fixing, fixation, determination

Fransızca'da Tespit : fixage [le], fixation [la], constat [le]

Almanca'da Tespit : n. Feststellung

Rusça'da Tespit : n. упрочение (N), фиксирование (N)