Teveccüh nedir, Teveccüh ne demek

Teveccüh; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Bir yana doğru yönelme, yüzünü çevirme
  • Güler yüz gösterme, yakınlık duyma, hoşlanma, sevme.

Teveccüh hakkında bilgiler

Teveccüh, yönelmek demektir. Bir tasavvuf terimidir.

Tasavvufta teveccüh, şeyhin, bütün manevî gücünü adeta bir aşılama sebep olacak şekilde müridin kalbi üzerine yöneltmesi ve aktarmasıdır.

Camide toplanıp sırt sırta oturulur ve mürşit, sufilere tek tek teveccüh eder. Gözler yumulur, mürşit başta Muhammed bin Abdullah olmak üzere Sadat-ı Kiram'ın ismini zikreder. Bu sırada gözler yumulu olduğu halde caminin içinin nurla dolduğu da hissedilir. Teveccüh başladığında mürşit, sufilerin yanına gelip ellerini onların omuzuna koyup üç kez nefes verir. Bu halde sufi, mürşitten gelen nur paketlerinin içinde patladığını ve letaiflerinin açıldığını hissedebilir.

Teveccüh kısaca anlamı, tanımı:

Teveccüh etmek : Bir yere yönelmek.

Teveccüh göstermek : Güler yüz göstermek.

Teveccühünüz : "iyi görüşünüz, iyi değerlendirmeniz" anlamında kullanılan bir söz.

Hüsnüteveccüh : Sevgi ve saygıyla yakınlık gösterme.

Yönelme : Yönelmek işi, yönlenme.

Çevirme : Kuzu, oğlak vb. hayvanların şişte, kor üzerinde çevrilerek pişirilmişi. Dikenlerden, ağaç dallarından yapılmış duvar. Çevrilmiş, tercüme edilmiş. Bir müzik parçasındaki aralığın veya bir cümle parçasının tiz sesini pese, pes sesini tize dönüştürmek işi. Çevirmek işi, tedvir. Uzaktan dolaşıp düşmanın yan gerilerine düşerek onu istemediği bir durumda dövüşmek zorunda bırakma, sarma, muhasara.

 

Gösterme : Göstermek işi. Teşhir, sergileme.

Yakınlık : Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi. Yakın olma durumu.

Duyma : Duymak işi.

Hoşlanma : Hoşlanmak işi.

Sevme : Sevmek işi.

Yönelmek : Amaç olarak benimsemek, yönlenmek. Belli bir yön tutmak, yüzünü belli bir yöne doğru çevirmek, teveccüh etmek, yönlenmek. Hedef almak.

Diğer dillerde Teveccüh anlamı nedir?

İngilizce'de Teveccüh ne demek? : favour, kindness

Fransızca'da Teveccüh : bienveillance [la]

Almanca'da Teveccüh : n. Beliebtheit, Gnade, Gunst, Wohlwollen

Rusça'da Teveccüh : n. благоволение (N)