Text box link türkçesi Text box link nedir

  • Metin kutusu bağı.
  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Metin kutusu bağlantısı.

Text : Parça. Bilişimsel dilbilim ve bilgi erişimde, doğal dil sözdiziminin bir yazı oluşturacak biçimde, biçim, anlatış ve noktalama imleriyle kullanıldığı, bir uzunluk kısıtlaması öngörülmeksizin, gereken boyda damga dizgisi. Kitap ya da yazının aslı. Konu. Örü. Mesaj atmak (cepten). Tekst. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. ä°ncil'de ayet. İncil'den kısa bölüm.

Box : 1.50 m. uzunluk, 1.10 m. yükseklik ve 0.50 m. genişliğinde, alttan başlayarak 30, 25, 20,15, 10 cm. yükseklikteki beş parçasıyla yüksekliği ayarlanabilen bir atlama aracı. Saplama kutusu. Loca. Sinemalarda salonun dip bölümünde sıralanan, bazen yanlara doğru da uzanan, birbirinden ince bölmelerle ayrılmış beş altı kişilik özel izleyici yerleri. Atletizm, bilgisayar, jimnastik, sinema, televizyon, tiyatro alanlarında kullanılır. Sırıkla atlamada, yarışçıların sıçrayıp havalanmak için sırıklarını sapladıkları maden ya da tahtadan yapılmış yamuk kutu. Özel bölme. Kasa. Tiyatrolarda dört beş kişilik özel bölmeli seyir yeri. Kutu.

 
 

Link : Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Eklemek. Bağ. Halka. Bağlantı. Birleştirmek. Ulamak. Eklenmek. Birleşmek. Bağlantı kurmak.

Text box : Bir arayüz veya program içerisindeki harf ve karakterlerin yazılabildiği kutu box. Metin kutusu.

Rich text box : Zengin metin kutusu.

Typing in text box : Metin kutusuna yazılan.

Sözcükler, direkt olarak Text box link ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract syntax tree : Soyut söz dizimi ağacı. Soyut sözdizim ağacı.

Accent char : Vurgu karakteri.

Abbreviate : Özetlemek. Kırpmak. Sadeleştirmek. Kısaltmak. İhtisar etmek.

Abort sequence : Durdurma dizisi.

Access control entry : Erişim denetim girdisi. Erişim denetleme girişi.

Acception : Kabul. Onaylama. Benimseme. Kabul edilmiş anlam.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Access key : Erişim tuşu. Erişim anahtarı. (internet, bilgisayar) bilgisayar kullanıcısının klavyeyi kullanarak anında bir web sitesinin belirli bir bölümüne atlamasına izin veren tuş.

Ac adapter : Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı. Ac bağdaştırıcısı.

Access control : Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Erişim denetim. Erişim kontrolü. Giriş kontrolü. Erişim denetimi.

Text box link synonyms : abnormal end, absolute device, abort, absolute loader, accelerator key, accent bar.