The defunct türkçesi The defunct nedir

The defunct ingilizcede ne demek, The defunct nerede nasıl kullanılır?

The : Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belgili tanımlık.

Defunct : Ölü. Geçersiz. Münfesih. Artık kullanılmayan. Mülga. Feshedilmiş. Müteveffa. Ölmüş. Merhum.

The 1967 borders : Bağımsızlık savaşı sonrasında ateşkes anlaşmalarında oluşturulan sınırlar (israil tarihi). 1967 sınırları. Yeşil hat.

The 2004 tsunami : Bir depremin tetiklediği ve iki kıtada 8 ülkede (tayland, hindistan, endonezya, malezya, maldivler, seylan, somali ve sri lanka) yaklaşık 225. 26 aralık 2004'teki büyük tsunami. 2004 tsumanisi. 000 insanın ölümüne yol açan 26 aralık 2004'te meydana gelen yıkıcı tsunami.

The a team : Televizyonda macera dizisi ismi. A takımı.

The above : Yukarıki. Yukarıdaki. Yukarıda yazılanlar (bir sayfada). Yukarıda anılan.

The ablative : Ablatif. Çıkma durumu. İsmin -den hali.

İngilizce The defunct Türkçe anlamı, The defunct eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak The defunct ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Illegal : Usulsüz. Yasadışı. Kanunen yasak. Kanunsuz. Gayri meşru. Yasa dışı. Legal olmayan. Kaçak. Yolsuz.

Archaic : Gramer, madencilik alanlarında kullanılır. Eskiye ait, eski devirden kalma arkaik, kalıntı. Arkaik. Geçmişe ait. Eskil. Kadim. Antik. Eskimiş. Başlangıç çağı.

Ineffective : Boş. Yeteneksiz. Etkisi olmayan. Beceriksiz. Faydasız. Tesirsiz. Etkisiz. Yararsız. Kabiliyetsiz.

No account : Değersiz. Hesabı yok. Önemsiz.

At rest : Hareketsiz.

Brown bread : Kara ekmek. Esmer ekmek. Koyu renkli çavdar ekmeği. Siyah ekmek. Tam buğday ekmeği.

Invalided : Harp malulü. Hasta. Hükümsüz. Yatalak. Yararsız. Çürüğe çıkarmak. Hastalıklı. Boş.

The dead : Ölmüşler. Mevta.

Carcases : Enkaz. Karkas. Vücut. Leş. Enkaz (gemi vb). İskelet. Ceset. Bina iskeleti. Cife.

Sainted : Rahmetli. Mukaddes. Kutsal. Azizlik mertebesine çıkmış.

The defunct synonyms : extinguised, deceased, decd, cadavers, dead duck, annulled, carcass, deadest, devoid, belly up, decedent, defunct, disused, late, non effective, carcasses, flatline, inefficacious, corpses, burked, invaliding, dead meat, full of holes, dead and done for, abrogated, corpse, noneffective, gone, the deceased, dead as a dodo, abolished, deprecated, as dead as a doornail.