Therefore türkçesi Therefore nedir

 • Bunun için.
 • Bu nedenle.
 • Bu sebepten.
 • Böyle olunca.
 • Therefore he put on his pullover.
 • O yüzden.
 • Buna binaen.
 • Demek ki.
 • Bundan dolayı.
 • Bu yüzden.
 • Onun için.
 • Bu cihetle.
 • Bu sebeple.

Therefore ile ilgili cümleler

English: All is in the hands of man. Therefore wash them often.
Turkish: Her şey insanın ellerinde. Bu yüzden onları sık sık yıka.

English: He came first. Therefore he got a good seat.
Turkish: Erken geldi,bu yüzden iyi bir koltuk buldu.

English: He has a beard, and therefore he doesn't need to shave.
Turkish: Sakalı var ve bu yüzden traş olmaya ihtiyaç duymaz.

English: He fell ill, and therefore he gave up going abroad.
Turkish: O hastalandı, ve bu yüzden yurt dışına gitmekten vazgeçti.

English: God could not be everywhere, therefore he created mothers.
Turkish: Tanrı her yerde olamazdı . Bu yüzden anneleri yarattı .

Therefore ingilizcede ne demek, Therefore nerede nasıl kullanılır?

I think therefore i am : Düşünüyorum o halde varım. Düşünüyorum öyleyse varım.

Therefor : Ona. Onun için.

Therefrom : Ondan. Bundan. Oradan.

There and back : Oraya buraya. İleri geri. Gidiş geliş.

There and then : Sıcağı sıcağına. Hemen oracıkta.

There are no words to describe : Tanımlayacak söz bulamıyorum. Kelimelerle anlatılamaz. O kadar inanılmaz ki. Tarif edecek kelime yok. Kelimelerle tanımlanamaz.

 

There are insects in my room : Odamda böcekler var.

There are no tickets for tonight : Bu gece için bilet yok.

There are wheels within wheels : İşin içinde iş var.

There are still residues : Anı kalıyor. Hala kalıntılar mevcut. Unutması zor.

İngilizce Therefore Türkçe anlamı, Therefore eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Therefore ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Therefor : Ona.

Hereby : Bu vesileyle. Böylelikle. İşbu. Burada. İşbu vesile ile. Sonuç olarak. Bu vesile ile. Şimdi. Bundan ötürü.

So : Öyle mi. Sol notası. Özel düğüme geçiş damgası. Bu kadar. Böyle. Öyle. Kafi. Yeter.

Thence : Böylece. O zamandan. O vakitten. O sebepten dolayı. Ona dayanarak. Oradan. Ondan dolayı. Dolayısıyla.

For this reason : Bu sebepten dolayı.

For as much as : Zira. Madem ki. Bu sebepten madem ki.

Wherefore : Binaenaleyh. Niye. Den dolayı. Neden. Niçin. Ne sebepten. Nedeniyle.

Because of that : -den dolayı. Bundan mütevellit. Sebebiyle. Nedeniyle. -den ötürü. Yüzünden. Dolayısıyla.

Scil : Yani.

So that : -mesi için. Öyle ki. Ta ki. Bu durum üzerine. Öyleki. -sin diye. Böylece. İçin. O kadar ki.

Therefore synonyms : thus, viz, thereof, idest, whereupon, consequently, because of this, hence, to wit, in this case, that is to say, thusly, ergo, on account of this, scilicet, id est, as a consequence, that means, herewith, hereat, accordingly, for that matter, ad hoc, and so, whence, to this effect, so then.

 

Therefore ingilizce tanımı, definition of Therefore

Therefore kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : For that. For that or this reason, referring to something previously stated.