Thiaridae nedir, Thiaridae ne demek

Thiaridae; Veteriner alanında kullanılan bir terimdir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Afrika, Asya ve Pasifik adalarında bulunan Mesogastropoda takımı, Streptoneura alt sınıfında yer alan Hua ve Thiara cinslerini içeren tatlı su salyangozu ailesi.

Thiaridae anlamı, kısaca tanımı

Mesogastropoda : Hortumlu salyangozlar. Streptoneura alt sınıfında bulunan Hydrobiidae, Pilidae ve Pleuroceridae ailelerinde bulunan, trematodlara ara konaklık yapan deniz ve tatlı su salyangozu takımı

Streptoneura : Genellikle tuzlu sularda seyrek olarak tatlı sularda yaşayan salyangozların içerisinde bulunduğu birçok trematoda ara konaklık yapan karından bacaklı alt sınıfı.

Salyangoz : Yumuşakçalardan, bahçelerin nemli yerlerinde yaşayan, sarmal kabuklu küçük hayvan (Helix).

Alt sınıf : Bir sınıf içinden ayrılan ikinci derecedeki sınıf. Toplumda sosyal ve ekonomik açıdan gerilerde kalan insan topluluğu.

Tatlı su : Acı veya tuzlu olmayan, içilebilen su.

Salyan : Vergi. Tahsildar.

Thiara : Afrika ve Asya’nın tropik bölgelerinde yaşayan, Thiaridae ailesinde bulunan, Thiara granifera ve T. tuberculata gibi kimi türleri Paragonimus, Metagonimus ve Haplorchis cinsi trematodlara ara konaklık yapan salyangoz cinsi, Melania.

Afrika : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

 

Adalar : İstanbul iline bağlı ilçelerden biri.

Tatlı : Şeker tadında olan. Acı olmayan, acı karşıtı. İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen, rahatlatan, dinlendiren, sevindiren. Hoşa gidecek bir biçimde, tatlılıkla. Sevimli, hoş. Şekerle veya şekerli şeylerle yapılmış olan yiyecek.

İçere : İçeri.

Adala : Manisa ilinde, Adala nahiyesine bağlı bir yer.

Takım : Bir işte veya bir yerde kullanılan eşya ve aletlerin tamamı, ekipman. Bir filmin çevriminde görüntüleri alma, aydınlatma, ses alma gibi belli başlı çalışmaları yapmak için gerekli en küçük teknikçiler topluluğu. Meslek, davranış, durum vb. yönlerden birbirine uyan kimselerin oluşturduğu topluluk. Aşağılayıcı ve küçümseyici anlamda topluluk. Hayvanlarda yemek borusu, akciğer ve karaciğere genel olarak verilen ad. Birlikte oynayan, kazanmak için birlikte çalışan sporcu topluluğu. Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup. Bölüğü oluşturan birliklerden her biri. Takım elbise. Bir oyunda sahaya çıkan belli kuruluşlara bağlı oyuncular topluluğundan her biri. Birbirini tamamlayan şeylerin tümü. Sigara ağızlığı. Canlıların bölümlendirilmesinde familya ile sınıf arasında yer alan, yakın benzerlikler gösteren organizmaların oluşturduğu birlik.

 

Salya : Ağızdan sızan tükürük.

Sınıf : Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler. Derslik. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri. Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı yararı sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klas.

Pasif : Edilgin. Çekingen, durgun. Bir mal varlığı üstünde etki yapan, para ile değerlendirilebilir borç ve yükümlülüklerin toplamı. Edilgen.

Asya : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Sını : Ağaçtan yapılmış yayık. “Tuluhdan, sınısıdan yayduh.”. Sini, yemek sofrası.

Alan : Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha. Eski Roma'da açık hava gösterisi yapılmış olan geniş yer. Yarışmaların, karşılaşmaların ve oyunların yapıldığı yer, saha. Orman içinde düz ve ağaçsız yer, düzlük, kayran. Yüz ölçümü. Bir çalışma çevresi. Bir alıcı merceğinin net bir görüntü sağlayabildiği derinlik ve genişliğin bütünü. İçinde birtakım kuvvet çizgilerinin yayılmış bulunduğu varsayılan uzay parçası.

Aile : Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik. Eş, karı. Aynı gaye üzerinde anlaşan ve birlikte çalışan kimselerin bütünü. Temel niteliği bir olan dil, hayvan veya bitki topluluğu, familya. Aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü. Birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.

Diğer dillerde Theileriozis anlamı nedir?

İngilizce'de Theileriozis ne demek ? : theileriosis, theileriasis, theileriases, theilerioses