Thymic lymphoma türkçesi Thymic lymphoma nedir

  • Lenfoid timom.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Timüs lenfomu.
  • Timüsün lenfoid doku tümörü. en sık olarak genç sığırlarda ve kedilerde görülür. kedilerde; kedi lösemi virüs enfeksiyonu sonucu biçimlenir ve genellikle solunum güçlüğü, göğüs boşluğunda sıvı toplanması ve kusmayla kendini belli eder.
  • Timik lenfom.

Thymic lymphoma ingilizcede ne demek, Thymic lymphoma nerede nasıl kullanılır?

Thymic : Timusla ilgili. Kekik'e ilişkin. Timüs beziyle ilgili olan, timikus. Timik. Kekikle alakalı (bitki türü). Timusa ait. Timüs bezi ile alakalı (anatomi terimi).

Lymphoma : Ak kan uru. Lenfositlerin neoplastik bozukluğu. Lenfom. Lenfoma. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Lenfoid dokudan gelişen herhangi bir tümör. kötücül lenfositlerin lenf yumrusu, dalak, karaciğer, kemik iliği gibi organlarda veya daha nadiren göz, deri veya sindirim kanalında çoğalması sonucu biçimlenen bir çeşit kötücül tümör, kötücül lenfom, lenfosarkom. sınıflandırılması baskın hücre tipine ve hücrelerin farklılaşma derecesine göre yapılır, kötücül lenfom, lenfosarkom. köpek ve kedilerde genellikle hiperkalsemiyle birlikte seyreder. Lenfoyit doku kanseri.

Thymic immunologic inflammation : Timüsün immünolojik yangısı. Miyasteni gravis.

 

Thymicolymphatic : Timikoleneatik.

Adenolymphoma : Adenolenfom. Epitel hücreleri ve lenfoid hücrelerden oluşan, tükürük bezinin kistik boşluklar içeren iyicil tümörü, kistadenom lenfozum, warthin tümörü.

African lymphoma : Afrika lenfomu. Burkitt lenfomu.

İngilizce Thymic lymphoma Türkçe anlamı, Thymic lymphoma eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Thymic lymphoma ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abattoir : Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Salhane. Kesimevi. Mezbaha.

Abamectin : Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç. Abamektin.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal palpation : Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

Abdomen : Karın. Batın. Karnın altı. Böcek gövdesinin alt kısım. Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

 

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Thymic lymphoma synonyms : abaxial, a amplitude mod, a clay, abdominal pain, abdominal ovariectomy, lymphoid thymoma, abdominal distention.