Thyrocele türkçesi Thyrocele nedir

  • Tirosel.
  • Guatr.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Thyrocele ingilizcede ne demek, Thyrocele nerede nasıl kullanılır?

Thyrocalcitonin : Tirokalsitonin. Kalsitonin.

Thyrocarditis : Hipertiroidizme bağlı kalp hastalığı. Tirokarditis.

Thyroarytenoid : Tiroaritenoid. Tiroid bezinin ve artenoit kıkırdaklarının (anatomi terimi).

Thyroglobulin : Tiroglobulin. Tiroglobülin. Tiroit bezinin foliküler hücrelerinde yapılıp folikül boşluğuna salınan, yüksek molekül ağırlıklı, tirozin amin asit içeren ve tiroit hormonlarının yapımında kullanılan bir glikoprotein.

Thyrohyal : Hiyoid kemiğin büyük boynuzunu yapan fetal kemik.

Thyroid gland : Tiroit. Tiroid bezi. Kalkanbezi. Tiroit bezi.

Thyrohyoid : Tirohiyoid.

Thyroid c cell tumors : Tiroit bezi c hücre tümörleri. Parafoliküler hücre tümörleri.

Thyroidal : Tiroidal. Tiroid bezleriyle ilgili. Tiroid bezi ile alakalı.

Thyroid : Kalkansı kıkırdak. Yutağın altında, boynun ön ve yanlarında bulunan, şekli kalkana benzeyen, vücudun büyüme ve gelişmesi için gerekli hormonları kana salgılayan bir iç salgı bezi. tiroit. Kalkan bezi. Tiroid. Kalkansı. Kalkanbezi. Tiroidin anaplastik karsinomları. Tiroit.

İngilizce Thyrocele Türkçe anlamı, Thyrocele eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Thyrocele ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı. Abdominal ağrı.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Upset : Yenmek (favori rakibi). Sinirli. Alabora etmek. Şişirmek. Üzgün. Altüst etmek. Bulanmış. Başaşağı çevirmek. Altüst olmuş. Bulandırmak.

Struma : Struma. Guşa. Guatr. yastık biçiminde şişlik. Sıraca. Cedre.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Goiters : Guvatr. Cedre. Guşa. Tiroidin büyümesi. Sıraca.

Abdominal fat necrosis : Karın içi yağ nekrozu. Karın yağı nekrozu.

Thyrocele synonyms : abamectin, abattoir, a dna, a amplitude mod, abdominal distention, disorder, goitres, abdomen, bronchocele, goitre, abaxial, goiter, abdominal palpation, a crochordon.