Thyrotropin releasing hormone türkçesi Thyrotropin releasing hormone nedir

  • Tirotropin salgılatan hormon.
  • Tirotropin salgılatıcı hormon.
  • Trh.
  • Hipotalamusun median eminentia’sından salınan, ön hipofiz lobundan tirotropin salınmasını uyaran, tripeptit yapısında bir hormon trh.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Thyrotropin releasing hormone ingilizcede ne demek, Thyrotropin releasing hormone nerede nasıl kullanılır?

Thyrotropin : Tiroit uyarıcı hormon. Tsh-rh. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tirotropin. Tiyrotropin. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan ve tiroit bezinin faaliyetini düzenleyen hormon. tirotropin. Tirotropik hormon.

Releasing : Salıvermek. Feragat etmek. Salmak. Serbest bırakma. Muaf tutmak. Deklanşöre basmak. İpoteğini çözmek. Bırakmak. Salma. Gevşetmek.

Hormone : İçsalgı. İç salgı. Hormon. İç salgı bezleri tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgelerindeki hücre veya hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre peptitler, proteinler ve steroitler olarak, etki biçimlerine göre ise faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı biçiminde gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, troit, pankreas vb. organlardan salgılanan haberci maddeler. İç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıcı ve azaltıcı) gruplandırılan, başta beyin olmak üzere eşey organları, adrenal bezler, tiroit, pankreas vb. gibi organlardan salgılanan birincil haberci maddeler. örnek: pankreasın langerhans adacığından salgılanan insülin ve glukagonun kan şekerini düzenlemesi gibi. İç salgı. düzenleyen. iç salgı bezi dokuları tarafından genel dolaşıma verilen, almaçlar aracılığıyla etki gösteren, hedef doku veya organın işlevini artıran azaltan veya tamamen durduran, kimyasal yapıları açıklanmış maddeler. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

 

Adrenocorticotropin releasing hormone : Adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon. Kortikotropin salgılatıcı hormon.

Corticotropin releasing hormone : Kortikotropin salgılatıcı hormon. Hipotalamustan salgılanan hipofiz ön lobundan acth salınımını uyararak böbrek üstü bezlerinden glukokortikoit ve mineralokortikoit salınımını artıran 41 amino asitten oluşmuş peptit yapılı bir hormon, kortikotropin salgılatıcı hormon, adrenokortikotropik hormon salgılatıcı hormon, crh, acth-rh.

Melanocyte stimulating hormone releasing hormone : Hipotalamustan salınan, ara hipofizden melanosit uyarıcı hormon salınımını uyaran bir hormon. Melanosit uyarıcı hormon salgılatıcı hormon.

Prolactin releasing hormone : Prh. Prolaktin salgılatıcı hormon.

Luteinizing hormone releasing hormone : Lütein hormonu salgılatan hormonu. Lhrh.

Gonadotropin releasing hormone : Gnrh. Gonadotropin releasing hormone. Hipotalamusta nörosecretory hücreler tarafından üretilerek hipofiz bezinin ön lobundan fsh ile lh’nin salınmasını artıran, plazmadaki yarı ömrü 2-12 dk arasında değişen, buserelin, histerelin, nafarelin gibi sentetik benzerleri üretilmiş olan, genellikle damar içi, deri altı ve burun yoluyla kullanılan ve klinikte, ineklerde yumurtalık kistlerinin sağaltımı, buzağılama ile ilk kızgınlık arasında geçen süreyi kısaltmak, koyunlarda mevsim dışı gebeliği teşvik etmek gibi amaçlarla kullanılan peptit yapılı bir hormon, gonadotropin salgılatıcı hormon.

 

Gonadothropin releasing hormone : Gnrh. Gonadotropin salgılatıcı hormon.

İngilizce Thyrotropin releasing hormone Türkçe anlamı, Thyrotropin releasing hormone eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Thyrotropin releasing hormone ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abattoir : Salhane. Kesimevi. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

A band : A bandı. Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant.

Abdominal pain : Karın ağrısı. Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Karın. Abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Batın. Karın (böcek gövdesinde).

A dna : Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi. A dna.

Abaxial : Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Eksendışı. Eksen dışı. Abaksiyal. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

Thyrotropin releasing hormone synonyms : abdominal ovariectomy, abamectin, a crochordon, trh, a clay, a c deformity, abdominal fat necrosis.