Timeously türkçesi Timeously nedir

Timeously ingilizcede ne demek, Timeously nerede nasıl kullanılır?

Timeous : İyi zamanda. İyi bir saatte. İyi zamanlamalı.

Timeout : Oyunda mola. Sureaşımı. Zaman dışı kalma. Faaliyetin kısa molası. Zaman bitimi. Zaman aşımı. Zamanaşımı. Mola.

Timeout settings : Zaman aşımı ayarları.

Timeouts : Mola. Faaliyetin kısa molası. Zaman aşımı. Süre aşımları. Zaman aşımları.

Connection timeout : Bağlantı zaman aşımı süresi. Bağlantı zamanaşımı. Bağlantı zaman aşımı.

Postscript timeout values : Postscript zaman aşımı değerleri.

Job timeout : Görev zamanında tamamlanamadı. İş zaman aşımı.

Wait timeout : Bekleme zaman aşımı.

Printer timeouts : Yazıcı zaman limitleri.

Odbc timeout : Odbc zaman aşımı.

İngilizce Timeously Türkçe anlamı, Timeously eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Timeously ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Betimes : Vaktinde.

Timely : Uygun. Zamanına uygun. Denk. Tam vaktinde. Zamanında yapılan. Yerinde. Güncel. Zamanlı. Zamanında olan.

Apropos : -e ait. Zamanı gelmişken. Hakkında. Uygun. Sırası gelmişken. İle ilgili. Yerinde. Münasip.

On schedule : Beklenen sögende. Tarifede belirtilen zamanda. Vaktinde. Planlanan sögende.

 

Soon : Bugün yarın. Az sonra. Pek yakında. Kısa bir süre içinde. Yakında. Erken. Çoka varmaz. Şimdi. Neredeyse. Çok geçmeden.

Timelier : Güncel. Daha zamanlı. Zamanında olan.

In good time : Önceden belirlenen zamanda. Vakti gelince. Sırası gelince. Zamanında. Zamanı gelince. Erken. Çabuk. Biraz erken.

At the proper time : Uygun zamanda.

Duly : Tam olarak. Usulen. Layıkıyla. Gereken şekilde. Beklendiği gibi. Doğru dürüst. Gereğince. Usule uygun olarak. Uygunca.

In due time : Zamanında. Sırası gelince. Vaktinde. Zamanı dolunca. Dakik. Vaktinde veya zamanında. Zamanı gelince. Vakti gelince.

Timeously synonyms : sooner, on time, timeliest, well timed, jit, in the very nick of time, early in the day, just in time, monstrously, when the time comes, at the last minute, in time, horridly, nick of time, early, in season, bang on time, at the right time, on the dot, in the nick of time, in good season, opportune.