Tinselcilik nedir, Tinselcilik ne demek

Tinselcilik; bir felsefe terimidir.

  • Bütün gerçekliğin özünün ruh olduğunu, her gerçek olanın manevi olduğunu ve maddi olanın yalnızca manevi gerçekliğin bir görünüşü olduğunu veya salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizikötesi öğreti, spiritüalizm

Felsefi anlamı:

Bütün gerçekliğin özünün tin olduğunu, her gerçek olanın tinsel olduğunu ve cisimsel olanın yalnızca tinsel gerçekliğin bir görünüşü olduğunu, ya da salt bir tasarım olduğunu ileri süren fizikötesi öğreti.

(Lat. Spiritus = tin) :

(Descartes'ta) Özdekten özce ayrı bir ruhun bulunduğunu öne süren görüş.

Bilimsel terim anlamı:

Evrenin gerçeğinin tinsel nitelikte olduğunu, insan ve öteki varlıkların tümünün fiziksel yapıdan ayrı ve bağımsız bir ruhsal yapısı bulunduğunu savunan görüş.

İngilizce'de Tinselcilik ne demek? Tinselcilik ingilizcesi nedir?:

spiritualism

Tinselcilik hakkında bilgiler

[Bakınız: spiritüalizm]

Tinselcilik anlamı, tanımı:

Spiritüalizm : Tinselcilik.

Tinsel : Manevi, özdeksel karşıtı. Maddeyle ilgisi olmayan, manevi olan, spiritüel.

Gerçek : Düşünülen, tasarımlanan, imgelenen şeylere karşıt olarak var olan. Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici. Yalan olmayan. Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel. Doğadaki gibi olan, doğayı olduğu gibi yansıtan. Doğruluk. Gerçeklik. Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat. Temel, başlıca, asıl. Yapay olmayan.

 

Manevi : Görülmeyen, duyularla sezilebilen, ruhani, tinsel, maddi karşıtı.

Maddi : Maddeden oluşan. Mal, para, varlıkla ilgili olan. Madde ile ilgili, maddesel, özdeksel, manevi karşıtı. Maddesel.

Görünüş : Gerçeğe uymayan dış görüntü, zevahir. Görünme işi. Fiillerin belirttiği oluşların süresi, gelişmesi ve bitmesiyle ilgili bütün biçimleri kapsayan dil bilgisi kategorisi. Gözün ilk bakışta veya zihnin dolaysız olarak algıladığı şey. Bulunulan bir yerden görülebilen alan, görünüm, manzara.

Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn.

Fizikötesi : Doğaötesi.

Öğreti : Bilimde, felsefede bir görüşü bir sistem içinde belli bir anlayışa, düşünceye dayalı olarak oluşturan ilke ve dogmalar bütünü, doktrin. Toplumda herhangi bir alanda çığır açan bir düşünce adamının ortaya koyduğu görüşler, ilkeler bütünü, doktrin. Belli bir görüşe dayalı çalışma anlayışının bütünü. Birbirine bağlı bilimsel veya felsefi düşünceler birliği, meslek.

Diğer dillerde Tinselcilik anlamı nedir?

İngilizce'de Tinselcilik ne demek? : n. spiritualism, spiritism