Tiroksin bağlayan prealbumin nedir, Tiroksin bağlayan prealbumin ne demek

Tiroksin bağlayan prealbumin; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Tiroksin ve triiyodotironin taşıyan plazma proteini, TBPA.

Tiroksin bağlayan prealbumin anlamı, kısaca tanımı

Bağla : Buğday ve arpanın içinde bulunan burçak, mercimek şeklinde siyah tanecikler. Bakla yaprağına benzeyen ve pişirilip yenilen bir bitki. Fasulye. Değirmen çarkını firenleyen ağaç. Su bendi tıkacı. Ufak göl. Akarsuların seviyesini yükseltmek, suları toplamak veya başka yöne çevirmek için yapılan bent. Duvarların arasına yatay olarak konulan ağaç. Çoban köpeklerinin boynuna takılan, üzerinde sivri dişler bulunan demir halka. (Adalıkuzu, Hacılar Güdül Ankara) (bakla) : (Akbaş Güdül Ankara)

Bağlayan : Temelde döviz kurları olmak üzere, altın, faiz, narh gibi fiyatların belirli bir düzeyde sabitleştiren.

Prealbumin : A vitamini ve tiroksin taşınmasında görevli plazma proteini.

Tiroksin : Tiroit hormonlarının ilk keşfedileni.

Triiyodotironin : Tiroit bezinin folikül boşluğundaki kolloit içerisinde üretilen ve ayrıca karaciğer, böbrek, kalp ve birçok çevresel dokuda tiroksinin iyodunu kaybetmesi sonucu oluşan, tiroit hormonunun dokulardaki etkin biçimi olan tirozin amino asit türevi bir hormon, T3. En önemli işlevi bazal metabolizma hızını artırması, hücrelerin gelişme, büyüme ve normal çalışma işlevlerinin düzenlenmesi ve birçok sistemde çeşitli düzenleyici fonksiyonlarıdır.

 

Protein : Canlı hücrelerin ana maddesini oluşturan, genel olarak sülfür, oksijen ve karbon ögeleri bulunan amino asit birleşiminden oluşmuş, yumurta akı, et, süt vb. yiyeceklerde bulunan, karmaşık yapılı doğal madde.

Taşıyan : Çek, ödek ve benzeri tecim belgitlerinden kendisine verilmiş ve aktarılmış bulunanların iyesi olan kişi.

Plazma : Kanda alyuvarlarla akyuvarların içinde bulunduğu sıvı. Elektrik yükü yansız olan gaz moleküllerinden, pozitif iyonlardan ve negatif elektronlardan oluşan akışkan. Dolaşan kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı. Protoplazma, sitoplazma. Atomları ve molekülleri tüm olarak ya da kısmen iyonlaşmış gaz. Son yıllarda yıldızlararası gazın ve yıldız gazyuvarları içindeki gazın plazma olduğu kabul edilmektedir. Bir elektrik boşalımında veya çok sıcak bir çekirdek işlemi içinde iyonlar, atomlar ve elektronların oluşturduğu iletken bir gaz ortamı. Bir gazı, elektrik arkından geçirerek elde edilen iyonlaşmış ışıklı gaz. Kan, lenf ve hemolenfin sıvı kısmı. Dolaşan kanın birçok organik, inorganik ve iyon taşınmasında rol alan sıvı kısmı, vücut dışına alınan pıhtılaşması önlenmiş biçimli elemanları çöktürülmüş olan kanın sıvı kısmı, kan plazması. Lenfin sıvı kısmı. Merhem hazırlamada kullanılan bir nişasta gliseriti. [Bakınız: protoplazma]. Bir gazın çok yüksek ısıda kısmen ya da tamamen iyonlaştırılmasıyla elde edilen ve nükleer füzyonda kullanılan akışkan madde.

Tbpa : Tiroksin bağlayan prealbumin.

Ve : Türk alfabesinin yirmi yedinci harfinin adı, okunuşu. İki kelime veya iki cümle arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz.

Diğer dillerde Tiroksin bağlayan prealbumin anlamı nedir?

İngilizce'de Tiroksin bağlayan prealbumin ne demek ? : thyroxine-binding prealbumin