Titiz nedir, Titiz ne demek

Titiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

"Titiz" ile ilgili cümle

  • "Kendisi gayet titiz, kibirli, azametli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar imiş." - A. Rasim

Yerel Türkçe anlamı:

Arpa konulan yer, arpa kümesi.

Çevik.

Diğer sözlük anlamları:

Uzaklaştırılmış.

Titiz isminin anlamı, Titiz ne demek:

Erkek ismi olarak; Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen memnun edilmesi güç kimse. Temizliğe aşırı düşkün olan kimse. Huysuz, öfkeli kimse. Kız ismi olarak; Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen memnun edilmesi güç kimse. Temizliğe aşırı düşkün olan kimse. Huysuz, öfkeli kimse.

Fransızca'da Titiz ne demek?:

morose

Titiz anlamı, tanımı:

Titizce : Titiz bir biçimde.

Titizlenme : Titizlenmek işi.

Titizlenmek : Çok dikkat ve özenle davranmak veya böyle davranılmasını istemek, titiz olmak, titizlik göstermek. Öfkelenmek, huysuzlanmak, rahatsız olmak.

Titizleşme : Titizleşmek işi.

Titizleşmek : Titizlenmek.

Titizlik : Titiz olma, titizce davranma durumu.

Titizlik göstermek : Titizlenmek.

 

Dikkat : İlgi, özen. "Dikkat ediniz!" anlamında kullanılan bir uyarma sözü. Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde toplama, uyanıklık.

Özen : Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.

Memnun : Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyan, kıvançlı, mutlu. Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü sevinç duyarak, kıvançlı, mutlu olarak.

Edilme : Edilmek işi.

Müşkülpesent : Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran. Güçbeğenir.

Düşkün : Yoksulluk sebebiyle mutluluk ve refahını yitirmiş. Kötü yola düşmüş, ahlaksız. Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle çalışma gücünü yitirmiş. Meraklı. Değer ve onurunu yitirmiş. Bir şeye kendini aşırı vermiş olan, çok bağlı, âşıklı, tutkun. Geçim sıkıntısına düşmüş.

Aşırı : Gereğinden fazla olarak, çokça. Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın. Ötede, ötesinde. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem. Gereğinden fazla, çok.

Titizer : Bir erkek ismi olarak anlamı; Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen memnun edilmesi güç kimse. Temizliğe aşırı düşkün olan kimse. Huysuz, öfkeli kimse.

Titizlikle : Titiz bir biçimde. İlgili cümle: "“Bütün incelikleri titizlikle gözeten bir kadın olduğu için kırk altı yaşında gümledi gitti annem.”" T. Uyar.

Titiz ile ilgili Cümleler

  • Sanırım çok titizsin.
  • O benim hakkımda titizdi.
  • O, işini titizlikle yaptı.
  • Titiz bir hakem maçı bozabilir.
  • Çok titiz olma.
  • Sen titiz misin?
  • Titizsin, değil mi?
  • Tom'un titiz bir yiyici olduğundan oldukça eminim.
  • Endişelenme anne. O yemek hakkında titiz değil. O her şey yer.
 

Diğer dillerde Titiz anlamı nedir?

İngilizce'de Titiz ne demek? : adj. peevish, picky, fastidious, choosy, fussy, difficult, critical, careful, exacting, particular, cleanly, dainty, demanding, exact, exigent, finical, finicking, finicky, hypercritical, jealous, jealous of, meticulous, niggling, niminy piminy

Fransızca'da Titiz : méticuleux/euse, morose, minutieux/euse, dégoûté/e, exigeant/e, grincheux/euse, pointilleux/euse, pointu/e, scrupuleux/euse, strict/e

Almanca'da Titiz : n. Mäkler, Pedant

adj. akkurat, anspruchsvoll, eigen, exakt, genau, gewissenhaft, griesgrämig, gründlich, heikel, mäkelig, minutiös, peinlich, peinsam, pingelig, pünktlich, sorgfältig, strikt, tüftelig, umständlich, wählerisch

Rusça'da Titiz : adj. капризный, привередливый, прихотливый, требовательный, сварливый, взыскательный, скрупулезный, щепетильный