Titizce nedir, Titizce ne demek

Titizce; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır.

  • Titiz bir biçimde

"Titizce" ile ilgili cümle

  • "Kurallara ne kadar titizce riayet ettiğini bilmeyen yoktur." - Y. K. Karaosmanoğlu

Titizce tanımı, anlamı:

Titiz : Temizliğe aşırı düşkün olan (kimse). Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen (kimse), memnun edilmesi güç, müşkülpesent.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Tarz. Herhangi bir şeyin benzeri. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

Bir : Beraber. Sayıların ilki. Ancak, yalnız. Tek. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda.

Diğer dillerde Titizce anlamı nedir?

İngilizce'de Titizce ne demek? : sıfat, zarf (titi'zce)

Fransızca'da Titizce : minutieusement, religieusement, strictement