Toplam nedir, Toplam ne demek

Toplam; bir matematik terimidir.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

(x,y)->x+y işleminde x+y niceliği.

Bir yakınsak derneyde tikel toplamlar dizisinin ereyi.

Bilimsel terim anlamı:

Para ya da herhangi bir nesnenin değerini toplama.

Bir toplama işleminin ürünü ya da tamsayım sonucu.

İngilizce'de Toplam ne demek? Toplam ingilizcesi nedir?:

total, sum, in all, on the whole

Osmanlıca Toplam ne demek? Toplam Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

yekûn

Toplam anlamı, kısaca tanımı:

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Toplama : Toplanarak bir araya getirilmiş. Değişik parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş. Kalın bazlamaya benzer bir çeşit tandır ekmeği. Toplamak işi. Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulma işlemi, cem.

Toplama işareti : Toplama işlemini gösteren “+” işareti.

Toplama kampı : Düşman olan milletten sivil halkın, savaş tutsaklarının veya siyasi tutukluların topluca tutuldukları yer, temerküz kampı.

Toplamak : Bir araya getirmek, düzene sokmak, düzeltmek. Şişmanlamak, kilo almak. Çıban, yara irinlenmek. Dağınıklıktan kurtarmak. Artırıp biriktirmek. Bir araya getirmek. Sayıları veya nicelikleri birbirine ekleyip toplamını bulmak. Hizmete çağırmak. Devşirip kaldırmak. Devşirmek. Vergi veya bağışı verecek olanlardan almak.

 

Ağzını toplamak : Söylemekte olduğu kötü söz veya küfürleri kesmek.

Alkış toplamak : Çok alkışlanmak.

Bohçasını toplamak : Eşyasını toplamak.

Cesaretini toplamak : Kendine güven duygusunu, yürekliliğini ve atılganlığını bir araya getirmek.

Derleyip toplamak : Dağınık olan şeyleri bir araya getirip düzenlemek, düzene sokmak.

Dikkatini toplamak : Duygu ve düşünceyi bir konu veya yapılmış olan iş üzerinde yoğunlaştırmak.

Eteğini toplamak : Birinin derli toplu olmasını sağlamak, birini düzenli yaşatmak. birinin kötü yaptığı işleri düzeltmek.

Eteklerini toplamak : Düzenli, temiz veya namuslu olmak.

İlgi toplamak : İlgi görmek. ilgisini yoğunlaştırmak, belli etmek.

İmza toplamak : Bir dilekçeyi veya öneriyi, destekleyenlere imzalatmak.

Kafasını toplamak : Sağlıklı düşünebilir olmak.

Kauçuk toplamak : Otomobil yarışlarında pistteki lastik parçalarını yavaş gidip lastik üzerine yapışmasını sağlayarak toplamak.

Keli körü toplamak : İşe yaramaz kimseleri toplamak.

Kendinde toplamak : Kendi üzerinde bulundurmak, kendi varlığı içinde yer almasını sağlamak.

Kuvvetini toplamak : Gücünü artırmak, kuvvetlenmek.

Nal toplamak : At, yarışta sonlara kalmak veya sonuncu olmak. herhangi bir alanda geride kalmak.

Parsayı başkası toplamak : Bir emeğin karşılığını o emeği çeken değil, başka biri almak.

Pılı pırtı toplamak : Gitmek üzere bütün eşyalarını toplamak.

Puan toplamak : Saygınlık sağlamak. puan kazanmak.

Sokaktan toplamak : Kolayca sağlamak, masrafsız ve zahmetsiz elde etmek.

Veri toplama : Verileri bir araya getirme.

 

Zihnini toplamak : Kendine gelmek, sağlıklı düşünmeye başlamak.

İşlem : Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür.

Mecmu : Bir araya getirilmiş, toplanmış, bütün, hep. Toplam.

Toplam ağırlık : Bir arabanın yüklü durumdaki ağırlığı.

Toplam akciğer kapasitesi : En zorlu soluk almadan sonra akciğerlerde bulunan toplam hava hacmi.

Toplam asitlik : Asitlik değeri.

Toplam basınç : Yan ve hız basınçlarının toplamı. Akış doğrultusuna karşı konan bir boru yardımıyla okunan basınç. Bundan yan basınç çıkarılarak alın basıncı bulunur.

Toplam bolluk : Bir topluluğun içindeki birkaç boyda ya da türdeki bolluk sayılarının toplamı.

Toplam borç oranı : Yabancı kaynakların toplam kaynaklara oranı biçiminde hesaplanan ve gerçek veya tüzel bir kişinin kaynaklarının yüzde kaçının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösteren oran. Oranın yüksek olması kredi verenler açısından emniyet aralığının dar olduğunu, gerçek veya tüzel kişiliğin faiz ve borç ödeme açısından zor durumlara düşme olasılığının yüksek olduğu göstermektedir.

Toplam boy : Ağzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğu, total boy. Ağzı kapalı iken balık başının ön ucuyla kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğu.

Toplam değişim : (…)

Toplam değişken maliyet : Belirli bir dönemde üretim sürecinde kullanılan değişken girdiler nedeniyle katlanılan maliyetlerin toplamı.

Toplam demir bağlama kapasitesi : Serum örneğindeki transferin tarafından bağlanan toplam demir miktarı, TDBK. Demir eksikliği veya demir yüklenmesinin tespit edilmesi amacıyla kullanılır.

Toplam ile ilgili Cümleler

 • Toplam nedir?
 • Toplam 30 dolar.
 • Toplam 7.65 dolar, lütfen.
 • Toplam miktar nedir?
 • Yemek yapmak, örgü örmek, bahçıvanlık, pul toplamak ve benzeri birçok hobileri vardır.
 • Radyo önümüzdeki deprem hakkında bizi uyardı ve eşyalarımızı toplamaya başladık.
 • Japon öğrencilerin bilgi toplamada çok iyi olduklarını düşünüyorum.
 • Bilgi toplamak, gezinin temellerinden biridir.
 • Toplam bir yüzdür.
 • Toplam 100 dolara ulaştı.
 • Ali düşüncelerini toplamak için bir an durakladı.
 • Bavulumu toplamakla meşguldüm, çünkü iki gün içinde Fransa'ya gidiyordum.
 • Hasan'ın toplama arabalarla dolu bir garajı vardı.
 • Toplam 3000 yene varıyor.

Diğer dillerde Toplam anlamı nedir?

İngilizce'de Toplam ne demek? : adj. aggregate, total

n. total, amount, sum, aggregate, whole, summation, tot, muster

Fransızca'da Toplam : global/e

Almanca'da Toplam : n. Betrag, Ergebnis, Summe, Volumen

adj. global

Rusça'da Toplam : n. сумма (F), итог (M), результат (M)

adj. общий, сводный, суммарный

adv. всего, итого