Toplum bilimi nedir, Toplum bilimi ne demek

Toplum bilimi hakkında bilgiler

[Bakınız: sosyal]

Toplum bilimi tanımı, anlamı:

Uygulamalı toplum bilimi : Toplum biliminin uygulamaya yönelik araştırma dalı.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Toplu : Topu olan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Vücutça dolgun. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan.

Bilim : Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

Oluşum : Oluşma işi, teşekkül, teşkil. Katman, kütle, gök cismi vb.nin biçimlenme süreci.

İşleyiş : İşleme işi.

Gelişim : Gelişme işi. Serpilip büyüme. Aksiyon. İlerleme, inkişaf, tekâmül.

Yasal : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni, meşru, legal.

İnce : Ayrıntılı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Hafif, gücü az. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Taneleri ufak, iri karşıtı. Zayıf. Tiz (ses), pes karşıtı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı.

 

İçtimaiyat : Toplum bilimi.

Sosyoloji : Toplum bilimi.

Sosyal : Toplumsal.