Toplumsal baskı nedir, Toplumsal baskı ne demek

Toplumsal baskı; bir toplum bilimi terimidir.

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Kişilerin inançlarına ve değerlendirmelerine belli bir yön, bir biçim vermek için toplumca yapılmış olan baskı.

Başkalarının kararlarını etkilemek için toplumun belli üyelerince yapılmış olan sürekli ve amaçlı baskı.

Bireylerin ya da kümelerin düşünce ve davranışlarını ya kısıtlamak ya da değiştirmek amacıyla çevre halkının yaptığı baskı.

Sosyoloji'deki anlamı:

Bir toplumsal kümede ya da bir toplumda belli bir dönemde geçerli olan kurallara aykırı davranışların, türlü toplumsal denetim yollarıyla ortadan kaldırılması ya da önlenmesi

İngilizce'de Toplumsal baskı ne demek? Toplumsal baskı ingilizcesi nedir?:

social pressure, social repression

Toplumsal baskı kısaca anlamı, tanımı:

 
 

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Toplum : Topluluk. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet.

Toplu : Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Vücutça dolgun. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Bir arada, bütün, kombine. Topu olan. Düzenlenmiş, dağınık olmayan.

Baskı : Bir eserin tekrarlanarak yapılmış olan baskı işlemlerinden her biri, edisyon. Bası sayısı. Giysinin içine kıvrılıp dikilen kenarı. Bir maddeyi sıkıp ezen alet, pres. Belirli ruhsal etkinlik ve süreçleri, kişinin isteği dışında bilinçaltına itmesi veya bu itilenlerin bilince çıkmasını önleme durumu. Top oyunlarında karşı takım oyuncusunun hareketini ve sonuç almasını engellemek amacıyla uygulanan yakın savunma durumu, pres. Bir eserin basılış biçimi veya durumu. Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Topluluk : Aynı yerde bulunan insan kalabalığı. Nitelikleri bakımından bir bütün oluşturan kimselerin hepsi, toplum, camia, cemiyet. Müzik eserlerini birden fazla ses veya sazla seslendirmek için oluşturulan grup, ansambl. Vücudun dolgun olma durumu. Aynı türden canlıların bir araya gelmesiyle oluşan küme. Sanatçı grubu.

Değer : Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün nitelik, meziyet, kıymet. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör.

Gerçekleştirmek : Gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak.

Birey : Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri. Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert. İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert. Bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

Tutum : Para veya herhangi bir şeyi dikkatli kullanma, idare, idareli tüketme, iktisat, tasarruf, ekonomi. Tutulan yol, tavır.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü.

Değiştirme : Değiştirmek işi, tebdil, tahrif.