Toplumsal ilişki nedir, Toplumsal ilişki ne demek

Toplumsal ilişki; bir toplum bilimi terimidir.

  • Toplumun değişik ögelerinin karşılıklı etkileşimi ve ilişkisi

Toplumsal ilişki anlamı, tanımı:

Toplumsal : Toplumla ilgili, topluma ilişkin, içtimai, maşerî, sosyal.

Toplum : Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet. Topluluk.

Toplu : Topu olan. Bir arada, bütün, kombine. Düzenlenmiş, dağınık olmayan. Hepsi bir arada bulunan, toplanmış. Topunu, tamamını, bütününü içine alan. Vücutça dolgun.

İlişki : İki şey arasında karşılıklı ilgi, bağ, münasebet, temas. Bağlantı, temas.

Değişik : Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Değiştirilmiş, muaddel. Farklı.

Karşılık : Cevap, yanıt. Bir şey alınırken karşı tarafa verilen başka şey, bedel. Bir iş için ayrılmış para, ödenek, tahsisat. Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda karşılayan söz. Bir davranışın karşı tarafta uyandırdığı, gerektirdiği başka davranış, mukabele.

Etkileşim : Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi.

Toplumsal ilişki çizgesi : Bir kümenin üyeleri arasında saptanan seçme ve yadsıma örüntülerinin çizgesel olarak anlatımı. Bir kümeye uygulanan ve toplumsal ilişkileri ölçen test sonuçlarına göre o kümeyi oluşturan kişiler arasındaki bağları gösteren çizge.

 

Toplumsal ilişki ölçümü : Bir kümenin üyeleri arasında var olan kişiler arası ilişkilerin ölçümü. İnsan topluluklarının ruhsal durum ve özelliklerinin matematik yöntem ve kurallarla incelenmesi.

Toplumsal ilişki ölçümü tekniği : Bir kümenin ya da bir topluluğun üyesi olan kimselerin birbirlerine karşı ne gibi düşünceler, kanılar ve duygular beslediklerini öğrenmek amacıyla baş vurulan bir ölçme yolu.

Toplumsal ilişkiler : Toplum üyelerinin ortaklaşa tinsel ve özdeksel etkinlikleri dolayısıyla aralarında oluşan bağlantıların tümü.

Diğer dillerde Toplumsal ilişki anlamı nedir?

Almanca'da Toplumsal ilişki : n. Umgang