Toryum nedir, Toryum ne demek

Toryum; bir kimya terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 olan, yoğunluğu 112,6 olan, 1700 °C'de eriyen, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir element (simgesi Th)

Kimya'daki anlamı:

Simgesi Th, atom numarası 90, atom kütlesi 232,038 g, yoğunluğu 11,3 g/mL, e.n 1750 °C III B grubu elementi olan hava ile temasında oksitlenen, bileşiklerinde 4 yükseltgenme basamağı bulunan, fotoelektrik hücrelerde, xışınları tüplerinde ve magnezyum ile alaşım oluşturmada kullanılan, nispeten ağır, yumuşak, gri renkli, sağlığa zararlı, radyoaktif bir metal.

Nükleer Enerji alanındaki anlamı:

Atom numarası 90, atom ağırlığı 232,12 olan doğal radyoaktif element (Th).

İngilizce'de Toryum ne demek? Toryum ingilizcesi nedir?:

thorium

Fransızca'da Toryum ne demek?:

thorium

Toryum hakkında bilgiler

Toryum (Th). Atom numarası 90, atom ağırlığı yaklaşık 232 g/mol olan, 11,7 g/mL yoğunluğunda, 1700 °C de ergiyen,, kurşun renginde, havada bozulmaz, atom enerjisi kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir elementtir.

Toryum kendiliğinden bölünebilme yeteneğine sahip değildir. Bu yüzden doğrudan nükleer yakıt olarak kullanılamaz. 232Th (toryum-232) izotopunun, bir nötron yutarak, fisyon yapabilen (fisil) bir izotop olan 233U'e dönüştürülmesi gerekir. 232Th'nin düşük enerjili nötronlarla reaksiyonu (nötron yutumu) sonucunda, önce kararlılığı daha az olan 233Th oluşur.

 

Yarılanma süresi 23 dakika olan 233Th ise, bir beta parçacığı (b) yayarak, yarılanma süresi 27 gün olan, 233Pa'a dönüşür. 233Pa, bir beta ve gama parçacığı (g) yayarak bölünebilen 233U'a (yarılanma süresi 163 bin yıl) dönüşmektedir. Böylece 232Th, 235U veya 239Pu (plütonyum-239) gibi bir fisil maddeyle birlikte kullanılır.

Toryum yakıt döngüsünde uranyumdan daha az plütonyum ve diğer trans-uranyum elementleri üretildiğinden, toryum, nükleer santrallerin en temiz yakıtı olarak kabul edilir. Çevreye daha az zarar vermesi açısından da ileride nükleer reaktörlerde uranyum yerine kullanılması düşünülmektedir.

Toryum anlamı, kısaca tanımı:

Atom : Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri. Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul.

Numara : Öğrenciye verilen not. Eğlendirici oyunlardan her biri. Okullarda öğrencileri birbirinden ayırt etmek için her birine verilen sayı. Benzer şeyleri ayırt etmek için her birinin üzerine işaret olarak yazılan sayı. Ölçü. Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam. Hile, düzen, dalavere, yalan.

Yaklaşık : Gerçek değeri ve miktarı değil, ondan az fazla veya eksik bir niceliği gösteren, aşağı yukarı bir değerlendirme yapılarak bulunan, takribî.

 

Yoğun : Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif. Kaba, kalın, iri (elek, iğne). Koyu, kalın. Etkisi güçlü olan, ağır (koku vb.). Artmış, çoğalmış bir durumda olan. Şişman, iri, tombul. Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre.

Kurşun : Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kullanılan mermi. Bu elementten yapılmış. Atom numarası 82, atom ağırlığı 207,21, yoğunluğu 11,3 olan, 327,4 °C'de eriyen, yumuşak ve bükülgen, mavimtırak esmer renkte bir element (simgesi Pb).

Hava : Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı. Meteoroloji ile ilgili olayların bütünü. Çevreyi kuşatan boşluk. Müzik aletlerinden çıkan ses perdesi. Müzik parçalarında tür. Görünüş, davranış, söz vb. için bir kimsenin durumunu belirten özellik. Canlılar üzerindeki etkisine göre hava yuvarının durumu. Sonuçsuz, anlamsız, boş (durum, davranış, söz). Çekicilik. Esinti. Durum, ortam, çevre, muhit, atmosfer, ambiyans. Keyif, âlem. Tarz, üslup. Gökyüzü.

Bozulma : Bozulmak işi.

Enerji : Manevi güç. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke. Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç.

Radyoaktif : Işın etkin.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Sahip : Bir iş yapmış, üstlenmiş veya bir eser ortaya koymuş kimse. Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik. Koruyan, arka çıkan, gözeten kimse. Herhangi bir niteliği olan kimse, ehil.

Değil : Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime.

Nükleer : Atom çekirdeği ile ilgili, çekirdeksel.

Yakıt : Doğal gaz, mazot gibi ısı sağlamak amacıyla yakılan madde. Enerji ve ısı ortaya çıkaran yanıcı madde.

Nötron : Yaklaşık olarak proton ağırlığında ve elektrik yüklü olmayan bir atom cisimciği.

Dönüş : Oyuncunun bir ayağını yerden kesmeden yaptığı dönme hareketi. Dönme işi.

Gerek : Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım. İcap.

Toryum içerikölçeri : Bir cevher numunesinde, radon ve toronun yarı ömürleri arasındaki ayrımlığa dayalı bir yöntemle toryum miktarını belirlemeye yarayan ölçüm aygıtı.

Diğer dillerde Toryum anlamı nedir?

İngilizce'de Toryum ne demek? : thorium

Fransızca'da Toryum : thorium [le]

Almanca'da Toryum : n. Thorium

Rusça'da Toryum : n. торий (M)