Tosunpınar nedir, Tosunpınar ne demek

Tosunpınar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir sözcüktür.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Batman kenti, Kozluk belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Tosunpınar tanımı, anlamı

Tosun : Danalıktan yeni çıkmış genç boğa. Sağlıklı, tıknaz delikanlı

Pınar : Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba. Çeşme.

Belediye : İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerinde temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kişiliği olan örgüt, şehremaneti. Bu örgütün bulunduğu bina.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Beledi : Şehirle ilgili. Pamuklu, kalın bir tür kumaş. Yerleşik.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Batman : 7,692 kilogram olan ağırlık ölçü birimi. Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Kozluk : Batman iline bağlı ilçelerden biri.

 

Kozlu : Balıkesir şehrinde, Sındırgı ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Batman şehri, Gercüş ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Bingöl şehrinde, Adaklı ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir bölge. Bolu şehrinde, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Çanakkale ili, Ayvacık ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Erzurum ilinde, Pazaryolu belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Eskişehir ili, Mihalıççık ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Kars şehrinde, Kötek bucağına bağlı bir bölge. Konya ili, Çavuş nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Samsun kenti, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sivas kenti, Doğanşar belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Tokat şehrinde, Kozlu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Zonguldak şehrinde, Kozlu bucağına bağlı bir bölge.

Batma : Batmak işi. Bir gök cisminin (ay, güneş, yıldız vb.) ufkun altına inmesi. İflas etme. Yok olma, inkıraz. Yıkılma, çökme.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

 

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez).

Kent : Şehir. Site.

Bele : Yüzü beyaz koyun. İki kardeş çocukları, kuzen. Teyze, hala. Böyle. Belâ. Kundak, çocuk bezi. Böyle, bk. böle. Teyze çocuğu, karşılığı böle. Böyle, bk. böle, böyle. Böyle, şu şekilde.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Diğer dillerde Tosbağa otu anlamı nedir?

İngilizce'de Tosbağa otu ne demek ? : yellow gromwell, yellow bugloss