Touched türkçesi Touched nedir

Touched ile ilgili cümleler

English: "What would happen if I touched a painting?" "I think an alarm would sound off."
Turkish: "Bir resme dokunsam ne olur?" "Sanırım alarm çalar."

English: A man touched down on the moon. A wall came down in Berlin. A world was connected by our own science and imagination.
Turkish: Bir insan aya indi. Berlinde bir duvar yıkıldı. Bir dünya kendi bilimimizle ve hayal gücümüzle bağlandı.

English: Ali bent down and touched his toes.
Turkish: Ali eğildi ve ayak parmaklarına dokundu.

English: Ali barely touched his breakfast.
Turkish: Ali neredeyse kahvaltısına dokunmadı.

English: Ali barely touched his food.
Turkish: Ali neredeyse yemeğine hiç dokunmadı.

Touched ingilizcede ne demek, Touched nerede nasıl kullanılır?

Be touched : Hislenmek. Delirmek. Etkilenmek. Müteessir olmak. Kafayı yemek. Duygulanmak.

Leave untouched : Aynı bırakmak.

Retouched : Düzeltme yapmak. Rötuş yapılmış. Rötuş yapmak.

Untouched : Bozulmamış. Bakir. Rötuşsuz. Ellenmemiş. El sürülmemiş. El değmemiş. Dokunulmamış. Azra. Etkilenmemiş. Bakire.

Deloitte touche tohmatsu : Dünya çapındaki genel merkezi manhattan'da (new york city, abd) olan dünyanın dört büyük muhasebe denetmeni şirketlerinden biri (eski adı deloitte & touche'dir).

 

Retouches : Rötüş. Rötuş yapmak. Rötuş yapma. Düzeltme. Rötuş. Düzeltmek. Rötüş etmek. Rötuşlama. Tashih etme. Rötuş etmek.

Touch a sore point : Bam teline basmak. Hassas bir noktaya temas etmek.

Touch at : Uğramak (gemi bir yere). Bir limana uğramak. Uğramak (limana).

Touch a sore spot : Bam teline basmak. Hassas bir konuya temas etmek. Hassas bir noktaya temas etmek. Damarına basmak. Kanayan yaraya parmak basmak. Bamteline basmak.

Touch and go : Son dakikada yetişmek. Tehlikeli iş. Uçağı tamamen durdurmadan yeniden kalkış yapma. Tehlikeli durum. Uçağın tamamen durmadan kalkış yapması.

İngilizce Touched Türkçe anlamı, Touched eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Touched ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chinks : Şıkırdatmak. Metalik ses çıkartmak. Şangırdatmak. Yarıkları doldurmak. Şangırdamak. Para. Şıkırtı. Yarık. Temiz para. Şıkırdamak.

Obliged : Mecbur. Borçlu. Yükümlü. Zorlanmış. Mükellef. Zorlanan. Zorunlu.

Bummest : Beş para etmez. Berbat.

Haywires : Karmakarışık. Balya teli. Bir tahtası eksik. Düzensiz. Darmaduman.

 

Amiss : Kötü. Ters. Fena. Kusurlu. Yanlış. Hatalı. Eksik. Hatalı olarak.

Chink : Şıkırtı. Metalik ses çıkartmak. Şangırdatmak. Temiz para. Şıngırdatmak. Yarık. Yarıkları doldurmak. Şangırdamak. Çinli.

Chappie : (ingiliz ingilizcesi) adam. Yarık. Genç adam. Delikanlı (argo terim). Delikanlı.

Afflicted : Dertli. Hastalığa yakalanmış. Uğramış. Bedensel özürlü. Tutulmuş. Özürlü. Zihinsel özürlü. Bağrı yanık. Özürlü (zihinsel veya bedensel).

Effected : Etki etmek. Meydana getirmek. Sonuca vardırmak. Etkisi olmak. Ulaşmak. Gerçekleştirmek.

Crackers : Bir tahtası eksik. Şekersiz biskuvi.

Touched synonyms : sorer, sorest, chinking, influenced, bent, bonkers, bedlamite, cock a hoop, appreciatory, batty, balmy, balmiest, dazzled, chinked, battiest, haywire, appreciative, insane, smitten, a button short, impaired, corrupted, bumpy, as mad as a march hare, crackbrained, breakages, regretful, affected by, bad, sorry, consumed, thankful, breakage.

Touched zıt anlamlı kelimeler, Touched kelime anlamı

Sane : Aklı başında. Akıllıca. Akla yatkın. Mantıklı. İyi düşünebilen. Akıllı. Makul. İnsaflı.

Unmoved : Rahat. Heyecanlanmayan. Aldırmaz. Acımayan. Duygusuz. Yerinden kımıldamamış. Etkilenmeyen. Umursamaz. Lakayt. Etkilenmemiş.

Unemotional : Hissiz. Heyecanlanmayan. Heyecansız. Duygusuz.