Toxic milk syndrome türkçesi Toxic milk syndrome nedir

  • Ana kedi ve köpeklerde doğum sonrası dönemde biçimlenen döl yatağı enfeksiyonlarına bağlı olarak eniklerde doğum sonrası 3-14 günlerde genel durum bozukluğuyla seyreden hastalık.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.
  • Toksik süt sendromu.

Toxic milk syndrome ingilizcede ne demek, Toxic milk syndrome nerede nasıl kullanılır?

Toxic : Zehirli. Bir canlı ya da cansız özdek üzerinde ağı etkisi yapan (özdek). Kimya, madencilik, veterinerlik alanlarında kullanılır. Zehirli. toksik maddeye bağlı olan. Zehir. Ağılı. Toksik. Zehirleyici.

Milk : Süt. Sömürmek. Çekmek. Sütümsü madde. Süt vermek (inek). Memeli hayvanlarda yeni doğan yavrunun beslenmesi için süt bezlerinden salgılanan besin maddesi. bazı bitkilerin süt renginde ve kıvamında özel sıvısı. Sağmak (inek). Faydalanmak. Yolmak.

Syndrome : Sendrom. Araz. Tüm belirti. Bir arada görülen ve özel bir durumu veya hastalığı anlatan durum. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Belirgi. Belli bir hastalığa ait klinik belirtilerin tümü. Hastalık belirtileri. Belirti. Bir hastalığı karakterize eden ve aynı anda ortaya çıkan belirtiler.

İngilizce Toxic milk syndrome Türkçe anlamı, Toxic milk syndrome eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Toxic milk syndrome ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Abaxial : Abaksiyal. Eksendışı. Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

Abdomen : Karın. Karnın altı. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Batın. Abdomen.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın gerginliği. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abdominal palpation : Abdominal palpasyon. Karın bölgesinin elle muayenesi. Avuç içi, parmak veya yumrukla çok hafif basınç uygulayarak karın bölgesindeki değişikliklerin niteliğini anlamak için yapılan muayene, abdominal palpasyon.

Toxic milk syndrome synonyms : abdominal fat necrosis, abattoir, abamectin, abdominal pain, a band, a c syndrom.