Tropic türkçesi Tropic nedir

 • Yönelimli.
 • Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır.
 • Sıcak bölge.
 • Utah eyaletinde şehir.
 • Dönence.
 • Tropika.
 • Yeryuvarı üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve eşleğin 23° 27' kuzey ve güneyinden geçen çemberler. bk. oğlak dönencesi, yengeç dönencesi.
 • Yönelimsel.
 • Ay ya da güneş'in görünen deviminde gelip geri döndüğü yer ya da daire; yaz dönencesi, kış dönencesi gibi.
 • Ç.tropikal bölge.
 • Tropik.
 • Tropikal.

Tropic ile ilgili cümleler

English: The plane ran into a tropical thunderstorm.
Turkish: Uçak tropikal bir fırtınaya girdi.

English: Ali keeps tropical fish.
Turkish: Ali tropikal balık tutar.

English: I want to take a vacation on a tropical island.
Turkish: Tropik bir adada tatil yapmak istiyorum.

English: Ali sat staring at the tropical fish swimming around in the aquarium in his bedroom.
Turkish: Ali yatak odasındaki akvaryumda yüzen tropik balıklara bakarak oturdu.

English: The Amazonian forest is the largest tropical forest on Earth.
Turkish: Amazon ormanı dünyanın en büyük tropikal ormanıdır.

Tropic ingilizcede ne demek, Tropic nerede nasıl kullanılır?

Tropic bird : Sıcak bölgelerde yaşayan kuş. Fayton. Tropikal kuş. Tropik kuş.

 

Tropic birds : Kuşlar (aves) sınıfının, leyleksiler (ciconiiformes) takımından gagaları uzun ve testere gibi dişli, orta kuyruk tüyleri çok uzun ve renkli, atlantik ve pasifik okyanusu civarında yaşayan, balıklarla beslenen türlere sahip bir familya. Tropik kuşugiller. Sıcak bölgelerde yaşayan kuş. Fayton. Tropikal kuş. Tropik kuş.

Tropic of cancer : Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Yengeç burcu (astronomi terimi). Yengeç dönencesi (astronomi terimi). Yengeç dönencesi. Yengeç burcundan, başka deyimle yaz dönencesinden geçen, eşleğe koşut daire, yaz dönencesi anlamında da kullanılır. Güneş ışınlarının yıl içinde iki kez çevrenle 90°’lik açı oluşturduğu alanın kuzey sınırından geçen çember; enlemi 23° 27' k. Yengeç tropiği.

Tropic of capricorn : Oğlak burcundan geçen, eşleğe koşut daire. kış dönencesi anlamında da kullanılır. Oğlak burcu (astronomi terimi). Oğlak tropiği. Oğlak burcu. Coğrafya, uzay alanlarında kullanılır. Oğlak dönencesi. Güneş ışınlarının yıl içinde iki kez çevrenle 90o'lik açı oluşturduğu alanın güney sınırından geçen çember; enlemi 23° 27' g.

Red billed tropic bird : Leyleksiler (ciconiiformes) takımının, tropik kuşugiller (phaethontidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, saten gibi beyaz parlak tüylü, gagası kırmızı, tropik bölgelerdeki adalarda yaşayan bir tür. Kırmızı gagalı tropik kuşu.

 

Tropical forest : Tropikal orman.

Tropical climate : Sıcak ve nemli hava. Ekvatora yakın bölgelerin karakteristiğindeki iklim. Tropikal iklim.

The tropic of capricorn : Oğlak dönencesi.

Tropical fish : Tropikal balık. Tropik balık. Sıcak tropikal sularda bulunan ve genellikle akvaryumlarda kullanılan küçük parlak renkli balık.

Tropical : Çok sıcak. Tropikal. Dönencel.

İngilizce Tropic Türkçe anlamı, Tropic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tropic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Tropical : Çok sıcak. Dönencel.

Warm sector : Sıcak dilim. Düşman kuvvetlerinden bir tehdit durumunun olduğu bölge. Sıcak sektör.

Directional : Yönsel. Yön ile ilgili. Yön. İstikamete ait. Geliş, yansıma, ışınım, yayınım gibi özellikleri sınırlı bir açıda olan bazı optik, elektronik araçların özelliğini belirtir genel terim. Yönelmiş. Sinyal gönderen. Yöneltmeli. Yön sinyali alan.

Antimony : Rastık taşı. Antimon. Antimuan.

Intentional : Kasti. İsteyerek yapılan. Bile bile yapılan. İçlemsel. Maksatlı. Bile bile. Mahsus. Kasıtlı.

Emery : Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Zımparayla düzeltmek. Zımpara. Aşındırıcı. Zımparalamak. Güney dakota eyaletinde şehir.

Torrid zone : Yer küresi üzerinde eşleğin kuzey ve güneyindeki 23,5° lik iki daire arasında kalan bölge. Sıcak kuşak.

Dugway : Geçit. Dağlık bölgelerdeki geçit yollar.

Beryl : Beril.

Tropic synonyms : subsolar, draper, hot, hot zone, cornish, tropics, beryls, corinne, drapers, annabella, equatorial, bountiful, enoch, hot spot, charlestons, the tropics, emeries, charleston, ephraim.

Tropic zıt anlamlı kelimeler, Tropic kelime anlamı

Polar : Kutup. Kutupsal. Tam tersi. Su gibi üzerinde pozitif veya negatif yük taşıyan suda çözünen moleküller veya gruplar. Ucaysal. Zıt. Ucaylı. Kutuplarla ilgili. Rehber. Ucay.

Cold : Kesin olarak. Duygusuz. İtici. Donuk. Nevazil. Nezle. Bürudet. Sıkıcı. Üşümüş. Soğuk.

Tropic ingilizce tanımı, definition of Tropic

Tropic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Tropical. , and parallel to it, which the sun just reaches at its greatest declination north or south, and from which it turns again toward the equator, the northern circle being called the Tropic of Cancer, and the southern the Tropic of Capricorn, from the names of the two signs at which they touch the ecliptic. One of the two small circles of the celestial sphere, situated on each side of the equator, at a distance of 23° 28&min. Of or pertaining to the tropics.