Tropika nedir, Tropika ne demek

Tropika; coğrafya, gök bilimi alanlarında kullanılan bir terimdir. kökeni italyanca dilinden gelmektedir.

Tropika hakkında bilgiler

[Bakınız: dönence]

Tropika ile ilgili Cümleler

  • Amazon ormanı dünyanın en büyük tropikal ormanıdır.
  • Ali tropikal balık tutar.
  • Bir fincan tropikal çay içiyorum.
  • Uçak tropikal bir fırtınaya girdi.
  • Göz kamaştırıcı doğal güzelliği ile Fiji, çiftler için en uygun tropikal tatil cennetidir.
  • Her gün binlerce hektar tropikal yağmur ormanı kaybediliyor.
  • Dünyadaki tropikal yağmur ormanları, gezegende yaşamın ekolojik zincirine kritik bağlantılıdır.

Tropika anlamı, kısaca tanımı:

Dönence : Yerküre üzerinde, güneş ışınlarının yılda iki kez dik açı ile geldiği, sıcak kuşağın kuzey ve güney sınırlarını oluşturan ve Ekvator'un 23° 27' kuzey ve güneyinden geçtiği varsayılan iki çemberden her biri, tropika.

Tropik : Dönenceye ait.

Tropikal : Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.

Tropikal bitki : Tropikal iklim kuşağında yetişen gür bitki örtüsü.

Tropikal bölge : Tropikal kuşak.

Tropikal iklim : Dönenceler arasında kalan bölgelerde görülen, yazların yağışlı, kışların kurak geçtiği bir iklim türü.

Tropikal kuşak : İki tropika arasında bulunan sıcak kuşak, tropikal bölge, tropika.

 

Tropikal orman : Tropikal kuşağın nemli havasında ve bölgelerinde oluşan orman.

Kuşak : Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge. Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm. Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon. Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu. Bir ürünün, bir aygıtın teknolojideki ve bilimdeki gelişmeye göre üretilen yeni biçimleri.

Tropikal kümes akarı : Tavuklarda ve yabani kuşlarda veya bu canlıların yuvalarında yaygın olarak bulunan akar türü, Ornithonyssus bursa.

Tropikal malarya : Plasmodium falciparum’un neden olduğu, düzensiz olarak ortaya çıkan ateş nöbetleri şiddetli vakalarda akut sinirsel, böbrek ve mide bağırsak sistemi belirtileriyle ayırt edilen, en ciddi ve paraziteminin en yüksek olduğu sıtma formu.

 

Tropikal ormanlar : (coğrafya)

Tropikal piroplasmozis : Theileriyozis.

Tropikal sıçan akarı : Isırıkları oldukça acı verici deri yangılarına neden olan (fare akarı dermatiti) deneysel olarak fare tifüsünü bulaştıran, geçmişte Leiognathus bacoti ve Liponyssus bacoti gibi adlarla da anılan akar türü, Ornithonyssus bacoti.

Tropikal sıçan piresi : Asya sıçan piresi.

Tropikal theileriozis : Akdeniz sahil humması.

Diğer dillerde Tropika anlamı nedir?

İngilizce'de Tropika ne demek? : n. tropic

Fransızca'da Tropika : tropique [le]

Almanca'da Tropika : n. Tropen

Rusça'da Tropika : n. тропик: тропики (PL)