Tropikal kuşak nedir, Tropikal kuşak ne demek

Tropikal kuşak; bir coğrafya terimidir.

  • İki tropika arasında bulunan sıcak kuşak, tropikal bölge, tropika

Osmanlıca Tropikal kuşak ne demek? Tropikal kuşak Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

medârî mıntaka

Tropikal kuşak anlamı, kısaca tanımı:

Tropikal : Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.

Tropika : Tropikal kuşak. Dönence.

Tropik : Dönenceye ait.

Kuşak : Bir küre yüzeyi, paralel iki düzlemle kesildiğinde iki kesitin arasında kalan bölüm. Sağlamlığını artırmak için bir şeyin çevresine geçirilen ağaçtan veya metalden bağ. Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler öbeği, göbek, nesil, batın, jenerasyon. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi. Yeryüzünde veya herhangi bir gök cisminde belli şartları sağlayan bölge. Yeryüzünün kutuplar, kutup daireleri ve dönencelerle belirlenen beş bölümünden her biri, küre kuşağı. Bele sarılan uzun ve enli kumaş. Henüz birleştirilmemiş ses ve görüntü taşıyan filmler. Bir ürünün, bir aygıtın teknolojideki ve bilimdeki gelişmeye göre üretilen yeni biçimleri. Yaklaşık olarak aynı yıllarda doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş kişilerin topluluğu.

 

Sıcak : Sıcak yer. Havadaki yüksek ısı. Hamam. Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak kadar ısı veren, soğuk karşıtı. Isısı yüksek olan, çok ısınmış. Dostça olan, sevgi dolu.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Diğer dillerde Tropikal kuşak anlamı nedir?

İngilizce'de Tropikal kuşak ne demek? : n. tropics

Fransızca'da Tropikal kuşak : tropiques