Tropikal orman nedir, Tropikal orman ne demek

Tropikal orman; bir bitki bilimi terimidir.

  • Tropikal kuşağın nemli havasında ve bölgelerinde oluşan orman

Tropikal orman hakkında bilgiler

Tropikal ormanlar. Çok fazla yağış gören ormanlardır. İklimin genel olarak İlkbahar-Yaz hüküm sürdüğü yerlerdir. Bitki bakımından zengin ormanlardir. Bitkinin çok olması yağışın fazla olmasının başka bir nedenidir. Daima nemli yağmur ormanları iklimi. Kuraklık görülmez.Tropikal ormanlar uzun boylu, geniş yapraklı ve sık ağaçlardan meydana gelir. Burada yaprakları daima yeşil kalan türler yaygındır. Yağmur ormanlarının varlığı, sürekli yağış ve yüksek sıcaklıklarla ilgilidir.

bkz. tropikal iklim

Tropikal orman kısaca anlamı, tanımı:

Tropikal : Tropika ile ilgili, tropika bölgesinden olan.

Nemli : Nemi olan, az ıslak, rutubetli, kuru karşıtı. Yaşlı (göz).

Orman : Bu ağaçların bütünü. Ağaçlarla örtülü geniş alan.

Tropika : Dönence. Tropikal kuşak.

Tropik : Dönenceye ait.

Havas : İleri gelenler, seçkinler. Nitelikler, özellikler. Duyumlar, duygular. Kendilerini halktan ayrı ve üstün sayan, kendilerinde bir tür ayrıcalık gören kimseler, avam karşıtı.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

 

Yağış : Yağma işi. Yağan yağmur veya kar miktarı. Havadaki su buharının yoğunlaşma sonunda sıvı veya katı durumda yere düşmesi, ağış karşıtı. Yağmur.

İklim : Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu, abuhava. Ülke, diyar.

Genel : Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir genelleme sonucunda elde edilen. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi.

İlkbahar : Kuzey yarım kürede mart, nisan ve mayıs aylarını içine alan, 21 Mart-22 Haziran arası zaman aralığı, bahar, erken bahar, evvel bahar, ilkyaz.

Hüküm : Önem, geçerlilik. Egemenlik, hâkimiyet. Değer, aynı veya benzer nitelik. Karar. Yargı.

Tropikal ormanlar : (coğrafya)

Diğer dillerde Tropikal orman anlamı nedir?

İngilizce'de Tropikal orman ne demek? : n. rain forest